Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
Bystrická 447/25, 96701 Kremnica