NAŠE WEBOVÉ SÍDLO AKTUÁLNE REKONŠTRUUJEME. ZA POROZUMENIE ĎAKUJEME.

Na výstave textilnej tvorby

  I napriek mrazivému dňu naši prijímatelia sociálnych služieb – obyvatelia  obdivovali krásu šikovných rúk na 6. Celoslovenskej súťažnej výstave neprofesionálnej textilnej tvorby v galérii Múzea mincí a medailí v Kremnici. Najviac sa im páčili bábiky ale aj veľké bábky, šperky, kabelky, ale aj iné úžitkové a dekoračné predmety. Bola to veľká pastva krásy na oči,  ale aj do …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://dsskremnica.sk/?p=2074

Veselo na Mikuláša

Na Mikuláša sme v DD a DSS Kremnica čakali všetci netrpezlivo. Veď to býva len jedenkrát v roku, aby obdaroval , pochválil a pohladil srdcia nielen detí, ale aj tých skôr narodených. Nebolo to inak ani u nás, keď nám toto očakávanie dopoludnia spestrila hudobná skupina DUO Danyo a poobede už mohol prísť aj Mikuláš. Nebol sám, prišiel aj so svojou  …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://dsskremnica.sk/?p=2002

Na Ranči u Bobiho

Aj v tomto roku sme sa s prijímateľmi sociálnych služieb – obyvateľmi nášho domova  vybrali na výlet do Nového Tekova potešiť sa na Ranči u Bobiho. Vidieť zvieratá, kŕmiť a hladkať ich a ešte sa  voziť  na konských záprahoch –   bol veľký zážitok pre všetkých. Veď mnohí kedysi chovali aj doma tieto zvieratá a veru si cestu radi zopakovali. Počasie …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://dsskremnica.sk/?p=1965

104 rokov

„ Nikto nemiluje život tak, ako starý človek“. Sofokles V týchto dňoch sa dožila teta Ilka krásneho životného jubilea – 104 rokov. Je to veľa, či málo? Pýtala sa na to a zároveň všetkým účastníkom jej narodeninových osláv priala dožiť sa tohto veku. „ Veď skúste a potom poviete, či je to veľa, alebo málo“. Jej prianím bola …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://dsskremnica.sk/?p=1958

Vonku si zacvičíme

Pekné, letné dni vytiahli našich prijímateľov sociálnych služieb  (obyvateľov do areálu zariadenia, nielen k pasívnemu sedeniu  do  altánku,  ale aj precvičiť si svoje ruky a nohy. Na pestrofarebných relaxačných strojoch  skúšali, či otočia kolesami  a pritom si ani neuvedomili, že precvičujú svoje stuhnuté ramená. Odskúšali aj vitalitu svojich nôh, ktoré ich obmedzujú v chôdzi . Na bicykli spočiatku ťažšie, …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://dsskremnica.sk/?p=1951

Hudobné predpoludnie

Vynikajúcu atmosféru prijímateľom sociálnych služieb – obyvateľom  v našom zariadení  vytvorila hudobná skupina DUO DANYO zo Zvolena. Spev, smiech  a dobrá muzika  sa niesli celým našim zariadením. Spievali nielen speváci z hudobnej skupiny ale aj naši obyvatelia, ktorí si veru aj zatancovali.  

Permanent link to this article: https://dsskremnica.sk/?p=1941

Nepovšimnuté

Je názov témy bakalárskej práce mladého budúceho umelca –  študenta Akadémie umení, katedry Intermédií a digitálnych médií v Banskej Bystrici. Praktickú časť svojej bakalárskej práce vykonal v našom zariadení  fotografovaním prijímateľov sociálnych služieb, ktorí s radosťou túto možnosť prijali a s fotografovaním súhlasili. Vidieť sa na veľkých fotografiách počas vernisáže, ktorú mladý umelec pripravil v priestoroch nášho zariadenia, bolo  pre nich veľkým …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://dsskremnica.sk/?p=1937

(Žiadny nadpis)

Do DD a DSS v Kremnici zavítalo komorné divadlo bez opony Portál z Prešova. Herci zahrali veselý rozprávkový príbeh s pesničkami Zbojnícka kráľovná o mladom začínajúcom zbojníkovi a zbojníckej kráľovnej. Príbeh zaujal divákov z nášho zariadenia za čo  sa hercom poďakovali bohatým potleskom.

Permanent link to this article: https://dsskremnica.sk/?p=1918

Divadelné predstavenie

Malé, čo do počtu hercov, ale  veselé Divadlo na predmestí zo Spišskej Novej Vsi hosťovalo v našom DD  a DSS. Rozprávkovou komédiou na motívy Jana Drdu „Zabudný čert“  s hudobno – tanečnými kreáciami rozvesili  prijímateľov sociálnych služieb – obyvateľov nášho zariadenia. Hra ich natoľko oslovila, že sa aktívne zapájali a tak sa rozšíril aj počet účinkujúcich. Tieto vstupy …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://dsskremnica.sk/?p=1890

O troch grošoch

  V rámci projektu O troch grošoch  Z Š P. Križku v Kremnici , deti z tamojšej školy už po druhýkrát navštívili prijímateľov sociálnych služieb – obyvateľov DD a DSS Kremnica. Zámerom projektu je prepojiť všetky generácie prostredníctvom zážitkových aktivít. V januári sa spoločne hrali rôzne stolové hry a teraz to boli pracovné zručnosti. Deti spoločne s našimi obyvateľmi robili veľkonočnú výzdobu. Z malých papierových …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://dsskremnica.sk/?p=1882