NAŠE WEBOVÉ SÍDLO AKTUÁLNE REKONŠTRUUJEME. ZA POROZUMENIE ĎAKUJEME.

Divadlo Portál s rozprávkou Martinko Klingáč

S krásnou činoherno-bábkovou rozprávkou  Martinko Klingáč sa predstavili herci z Divadla Portál z Prešova prijímateľom sociálnych služieb – obyvateľom v  našom zariadení. Rozprávka  obyvateľov veľmi zaujala, do hudobných vstupov sa aktívne zapájali. Veľkou radosťou bolo fotografovanie sa s hercami a Martinkom Klingáčom.  

Permanent link to this article: https://dsskremnica.sk/?p=2244

Novoroční vinšovníci

Primátor Mesta Kremnica pán Alexander Ferenčík, poslankyňa mestského zastupiteľstva pani Klára Štroffeková a pracovníčka ZPOZ boli novoročnými vinšovníkmi prijímateľom sociálnych služieb – obyvateľom DD a DSS Kremnica. Slávnostným prejavom pána primátora, peknými vinšmi, spevom, hrou na gitare zaželali šťastný Nový rok všetkým obyvateľom nášho zariadenia. Blahoželanie bolo vzájomné a srdečné. Po slávnostnom novoročnom prípitku boli …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://dsskremnica.sk/?p=2200

Canisterapia na Mikuláša

Na Mikuláša nás prekvapia návšteva piatich psíkov.  Prišli zabaviť našich prijímateľov sociálnych služieb – obyvateľov. V mikulášskych kostýmoch  sa predstavili s novým programom. Ten začal ťahaním vozíka veľkými anglickými chrtmi, bolo to ako ťahanie saní sobmi.  Vo vozíku sedeli  menší psíkovia ako mikulášska družina.  Tancovali, aportovali, vrteli sa, skákali,  preskakovali sa, nosili jeden druhého na chrbte. …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://dsskremnica.sk/?p=2178

Októbrová zábava

Októbrovú zábavu so živou hudbou DUO DANYO v DD a DSS Kremnica spestrili prijímatelia sociálnych služieb – obyvatelia z DSS Ladomerská Vieska. Pozvali sme ich na návštevu a súčasne na Októbrovú zábavu. Spoločne si zatancovali a zaspievali s našimi obyvateľmi. Radosť z dobrej hudby bola veľká. Naberala na intenzite podľa rytmu hudby. Muzikanti  hrali a spievali našim hosťom na želanie. Nechýbala ani dámska a …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://dsskremnica.sk/?p=2166

Začali sme s canisterapiou

V DD a DSS Kremnica si  vyskúšali  naši prijímatelia sociálnych služieb – obyvatelia zázračné účinky canisterapie. Predstaviť sa prišlo až päť psov s doprovodom  svojich terapeutov v dvoch pracovných tímoch. Spočiatku len ukazovali ako vedia zabaviť našich obyvateľov. Menší psíkovia tancovali, skákali, aportovali, preskakovali svojich terapeutov, samozrejme naháňali aj naše mačky. Tie väčšie polohovali na izbách pri ležiacich obyvateľoch, …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://dsskremnica.sk/?p=2155

Kremnické jablko

Mesto Kremnica, Slovenský zväz záhradkárov ZO Kremnica pripravili tradičnú bohatú výstavu jesenných darov prírody a ľudských rúk. Aj DD a DSS Kremnica prispel do výstavy svojim aranžmánom s ovocím a zeleninou, ale inou formou. Naše produkty – výrobky sa stali aj cenami , ktoré  sa na slávnostnom vyhodnotení ocitli v rukách víťazov v jednotlivých kategóriách. Táto výstava bola čo do …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://dsskremnica.sk/?p=2147

Krásnych 105 rokov

Krásni mladí ľudia sú hračkou prírody, ale krásni starí ľudia sú umelecké diela. Johann Wolfgang von Goethe Tohto krásneho a výnimočného veku sa dožila naša prijímateľka sociálnych služieb pani Helena Majerová. Už len predstava  dožiť sa 105 rokov  je pre mnohých nedosiahnuteľná, keď sa však človek toho dožije je to zaujímavé a vzácne. Podľa tety Ilky  Majerovej, tak …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://dsskremnica.sk/?p=2138

Folklór zo Spiša

Ženská spevácka skupina Východniarske šarkanice a ľudová hudba Košuľa zo Spiša rozveselili  našich prijímateľov sociálnych služieb – obyvateľov. Speváčky v krásnych krojoch spievali a hudobníci hrali  piesne z rôznych regiónov Slovenska, ktorými oslovili našich obyvateľov. Mnohé piesne si veru spoločne zaspievali a tí odvážni aj zatancovali. Vyvrcholením bola pieseň Zahučali hory, ktorú zaspievali tete Ilke, keďže sa dožila výnimočného veku.

Permanent link to this article: https://dsskremnica.sk/?p=2132

Cechové hody kremnické a Kremnický jarmok

Cechové hody kremnické a Kremnický jarmok Kremnica sa v uplynulých dňoch ocitla v období stredoveku pri dobýjaní hradu. Takúto príležitosť si nenechali ujsť ani obyvatelia nášho zariadenia, aby videli husitské boje, pochod rytierov a celého sprievodu v dobových kostýmoch. Nevynechali ani jarmočné stánky, keďže sa konal aj jarmok. S radosťou ponúkali svoje výrobky, ktoré dlhý čas pripravovali, aby ich mohli ponúknuť …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://dsskremnica.sk/?p=2112

Červený nos Clowndoctors

Zdravotní klauni z OZ  Červený nos Clowndoctors  rozdávali radosť  našim prijímateľom sociálnych služieb – obyvateľom. Smiechom, spevom, hudbou, pekným slovom, pohladením prispeli k dobrej nálade a roznášaní radosti. Tej  dali  všetkým na izbách aj spoločenských miestnostiach, chodiacim i ležiacim, všetkým tým, ktorí ich prítomnosť prijali.  Svojim prístupom si získali všetkých našich obyvateľov pre spoluprácu  pri speve, tanci , či …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://dsskremnica.sk/?p=2100