PLÁN A REŽIME NÁVŠTEV OD 23.4.2021 - kliknutím otvorte v PDF v novom okne [91kB]

NAŠE WEBOVÉ SÍDLO AKTUÁLNE REKONŠTRUUJEME. ZA POROZUMENIE ĎAKUJEME.

Return to Ďalšie činnosti

Záujmová a kultúrna činnosť

Obyvatelia majú možnosť veľkého výberu programov na obohatenie a spestrenie života. Zmysluplné vyplnenie voľného času im pomáha udržovať si duševnú sviežosť, zlepšiť si kvalitu života a predĺžiť si vek. Sociálny pracovník a inštruktor sociálnej rehabilitácie na základe individuálnych rozhovorov a z dotazníkov pripravuje spoločne s obyvateľmi plán kultúrnej a záujmovej činnosti.

Ponúkame:

  • od 9.30 – 10.00 hudobno – pohybové predpoludnie (zamerané na nácvik správneho dýchania, relaxácie a podporovanie aktivity a vitality pomocou hudby),  felinoterapia
  • od 10.00 – 11.30 zábavno – náučné predpoludnie (zamerané na čítanie a predčítavanie, literárne pásmo, vedomostné súťaže, kultúrne podujatie, trénovanie pamäti, výstavy v meste a zariadení, počúvanie hudby, blahoželania k sviatkom, spev, tanec, ručné práce, posedenie pri káve, čaji). Alternatívnym riešením je vychádzka do mesta, okolia, výlety, opekanie a posedenie v záhrade, úprava okolia
  • od 13.00 – 15.00 záujmové odpoludnie (ručné práce, spoločenské hry, videoprojekcia, felinoterapia, vychádzky do prírody)

Každý pondelok sa koná rímsko- katolícka omša a jedenkrát za štvrťrok (alebo podľa potreby) sa konajú evanjelické bohoslužby.

Pre kultúrne vyžitie obyvateľov je k dispozícii knižnica a dve spoločenské miestnosti vybavené televízormi, videorekordérom, DVD prehrávačom a CD prehrávačmi.

Pri napĺňaní tejto činosti je dôležitá tímová práca zamestnancov  zariadenia a dokonalé poznanie obyvateľa. Pri zabezpečovaní kultúrno – spoločenských akcií spolupracujeme s miestnymi školami, Detským domovom Maurícius, ZPOZom, Klubom dôchodcov, Knižnicou J. Kollára a inými inštitúciami v Kremnici a okolí.

 

Permanent link to this article: https://dsskremnica.sk/?page_id=66