PLÁN A REŽIME NÁVŠTEV OD 23.4.2021 - kliknutím otvorte v PDF v novom okne [310kB]

NAŠE WEBOVÉ SÍDLO AKTUÁLNE REKONŠTRUUJEME. ZA POROZUMENIE ĎAKUJEME.

Return to Ďalšie činnosti

Úschova cenných vecí

Naše zariadenie umožňuje obyvateľom pri prijatí do DD a DSS a aj v priebehu pobytu úschovu cenných vecí. Túto službu poskytujeme –  ak o to obyvateľ požiada – na základe zmluvy o úschove. Do úschovy si môžu obyvatelia uložiť vkladné knižky, hotovosť, cenné listy a iné cennosti.

Cennosti a peňažnú hotovosť je možné uložiť aj krátkodobo na základe zmluvy, a to počas dovolenky alebo hospitalizácie v nemocnici.

Permanent link to this article: https://dsskremnica.sk/?page_id=64