PLÁN A REŽIME NÁVŠTEV OD 23.4.2021 - kliknutím otvorte v PDF v novom okne [91kB]

NAŠE WEBOVÉ SÍDLO AKTUÁLNE REKONŠTRUUJEME. ZA POROZUMENIE ĎAKUJEME.

Poplatky

Pri stanovení výšky úhrady vychádzame zo Všeobecne záväzného nariadenia BBSK č. 20/2012. Pri stanovení výšky úhrady za bývanie je rozhodujúci počet m2, ktoré používa 1 prijímateľ sociálnych služieb – obyvateľ na izbe a v spoločných priestoroch. Tie majú v našom zariadení rôznu podlahovú plochu, ktorá sa pohybuje od 7 m2 do 12 m2 na jedného obyvateľa.

Cenník – Výška úhrad za sociálne služby v DD a DSS Kremnica od 1.2.2020

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2017

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2018

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2019

Permanent link to this article: https://dsskremnica.sk/?page_id=445