↑ Return to Kontakt

Print this Stránka

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ: Domov dôchodcov a DSS, Bystrická 447/25, 967 01 Kremnica  spracováva osobné údaje v súlade s nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane osôb pri spracovaní osobných údajov a zákonom SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Prevádzkovateľ: Domov dôchodcov a DSS, Bystrická 447/25, 967 01 Kremnica  prehlasuje, že poveril externým výkonom zodpovednú osobu na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb, čím dáva možnosť transparentne informovať o bezpečnostných incidentoch a zodpovedania akýchkoľvek dotazov a otázok zo strany dotknutej osoby.
 
kontakt na zodpovednú osobu:

email: zodpovednaosoba1@gmail.com

Permanent link to this article: https://dsskremnica.sk/?page_id=3063