PLÁN A REŽIME NÁVŠTEV OD 23.4.2021 - kliknutím otvorte v PDF v novom okne [91kB]

NAŠE WEBOVÉ SÍDLO AKTUÁLNE REKONŠTRUUJEME. ZA POROZUMENIE ĎAKUJEME.

Smernica 015/2019 UHK BBSK – Informácia

V Domove dôchodcov a DSS, Bystrická 447/25, 967 01 Kremnica sa podnety, týkajúce sa protispoločenskej činnosti a korupcie vybavujú na základe vnútorného predpisu – Smernica 015/2019 s UHK BBSK, v ktorom je rozpracovaný systém prijímania, preverovania a evidencie podnetov pri oznamovaní protispoločenskej činnosti v podmienkach Domova dôchodcov a DSS Kremnica a BBSK. 

Permanent link to this article: https://dsskremnica.sk/?page_id=3044