PLÁN A REŽIME NÁVŠTEV OD 23.4.2021 - kliknutím otvorte v PDF v novom okne [91kB]

NAŠE WEBOVÉ SÍDLO AKTUÁLNE REKONŠTRUUJEME. ZA POROZUMENIE ĎAKUJEME.

Občianske združenie Slnko ľuďom

Pri Domove dôchodcov a DSS v Kremnici bolo v roku 2007 zaregistrované Občianske združenie Slnko ľuďom. Poskytuje sociálnu pomoc a sociálne služby starším občanom a osobám so zdravotným postihnutím v našom zariadení ako aj pre verejnosť.

Budeme radi, ak poskytnete nášmu občianskemu združeniu 2% z daní.

Trénujme si pamäť

Členovia – tréneri pamäti O Z Slnko ľuďom pripravili pre aktívnych seniorov Kremnice 1.cyklus trénovania pamäti “Trénujme si pamäť”. V čitárni Knižnice J.Kollára tréneri pamäti odborne viedli 12 lekcií. Tu sa  mali možnosť účastníci – seniori aktívne zapájať a angažovať pri rôznych pamäťových, koncentračných cvičeniach, a tak prekonávať určitú nedôveru vo svoje vlastné schopnosti. Tieto stretnutia im dali možnosť nájsť si nových priateľov so spoločnými záujmami, riešiť úlohy a cvičenia.

Milí priatelia Domova dôchodcov a DSS Kremnica, Občianskeho združenia Slnko ľuďom!

Aj v tomto roku si Vás dovoľujeme požiadať o poukázanie 2% z daní pre Občianske združenie Slnko ľuďom, ktoré je pri Domove dôchodcov a DSS Kremnica. Za Vaše rozhodnutie sa poukázať 2% pre OZ Slnko ľuďom,  Vám ďakujeme. Vyhlasenie 2016 – vypísané

 

Permanent link to this article: https://dsskremnica.sk/?page_id=276