PLÁN A REŽIME NÁVŠTEV OD 23.4.2021 - kliknutím otvorte v PDF v novom okne [91kB]

NAŠE WEBOVÉ SÍDLO AKTUÁLNE REKONŠTRUUJEME. ZA POROZUMENIE ĎAKUJEME.

Return to Ďalšie činnosti

Adaptačný proces

So špeciálnou prácou úzko súvisí aj pomoc pri adaptácii obyvateľa. Jej cieľom je pomôcť mu zvyknúť si na nové prostredie, na zmenu zdravotného stavu, na zmenu spolubývajúceho, na zmenu izby, mobility ale aj ošetrujúceho personálu.

Začíname v predadaptačnom období, t.j. pred prijatím do zariadenia, aby bol žiadateľ o sociálnu službu už zblížený s prostredím,  so zamestnancami a obyvateľmi, aby neprichádzal do neznámeho. Od príbuzných zisťujeme čo najviac informácií, aby sme si zmapovali záujmy, záľuby, zaužívané zvyky. Po prijatí do zariadenia udržiavame kontakt s rodinou, známymi a zároveň pomáhame obyvateľovi pri nadväzovaní sociálnych kontaktov v zariadení.

Práca je tímová a vyžaduje si individuálny prístup k obyvateľovi. Každý zamestnanec zariadenia veľkou mierou prispieva k uľahčeniu adaptácie obyvateľa v jeho novom domove.

Adaptáciu obyvateľa pravidelne hodnotíme na základe dotazníkov po  1., 3. a 6. mesiaci od prijatia a zisťujeme, aký je jej priebeh.

Permanent link to this article: https://dsskremnica.sk/?page_id=251