NAŠE WEBOVÉ SÍDLO AKTUÁLNE REKONŠTRUUJEME. ZA POROZUMENIE ĎAKUJEME.

Return to Ďalšie činnosti

Kognitívna rehabilitácia

Kognitívna rehabilitácia má dôležitý význam, pretože udržiava mozog aktívny a zdravý. Okrem dobrej pamäti pomáha uvoľňovať  určité chemické látky, ktoré sú dôležité pri fungovaní imunitného systému, čím sa chráni mozog pred ochorením a poškodením.

Precvičovanie mozgu je potrebné robiť v každej životnej etape, no najmä vtedy, keď začne človek starnúť. Je zamerané pre všetkých obyvateľov podľa schopností a podľa získaných bodov z testu Mini Mental State Examination. Vykonáva ju tréner pamäti.

Cvičenia trénovania pamäti sa vykonávajú rôznou formou: kognitívne cvičenia – koncentračné cvičenia s hudbou, rôzne hry, pracovné listy – koncentračné listy.

Je to tímová práca a vyžaduje si individuálny prístup k obyvateľovi.

Pracujeme s rôznymi didaktickými pomôckami, aby sme obyvateľovi čo najviac názorne pomáhali. Pri tom je dôležitý úsmev, dostatok empatie, milé povzbudzujúce slovo, ale aj pohladkanie, či odmena. Motivačnými prostriedkami nešetríme a radi ich rozdávame.

Permanent link to this article: https://dsskremnica.sk/?page_id=247