PLÁN A REŽIME NÁVŠTEV OD 23.4.2021 - kliknutím otvorte v PDF v novom okne [91kB]

NAŠE WEBOVÉ SÍDLO AKTUÁLNE REKONŠTRUUJEME. ZA POROZUMENIE ĎAKUJEME.

Ďalšie činnosti

Permanent link to this article: https://dsskremnica.sk/?page_id=17

Felinoterapia

Kvalitu sociálnych služieb zvyšujeme novým druhom terapie v našom zariadení – terapiou s mačkou – felinoterapiou, pri ktorej sa využíva pozitívne pôsobenie mačky na zdravie človeka. Sme prvým zariadením na Slovensku, ktoré tento druh animoterapie využíva. Aj ona napomáha obyvateľom k dobrému priebehu adaptácie. Cítia sa ako doma, keď ich mačka navštívi na izbe, na …

Fyzioterapia

Túto pomoc potrebujú osoby zdravotne a telesne ťažko postihnuté za účelom zlepšenia kvality života a udržania fyzickej kondície na základe odporúčania lekára. Zabezpečuje a vykonáva ju fyzioterapeut v rehabilitačnej miestnosti, na chodbách a na izbách obyvateľov, a to: fyzioterapeutickými  prístrojmi (multifunkčným prístrojom na poskytovanie elektroliečby, biotromp lampou, biostimulom, elektroaccupunctúrou, parafínovými  zábalmi) hydroterapiou – vodoliečbou (vodným …

Kognitívna rehabilitácia

Kognitívna rehabilitácia má dôležitý význam, pretože udržiava mozog aktívny a zdravý. Okrem dobrej pamäti pomáha uvoľňovať  určité chemické látky, ktoré sú dôležité pri fungovaní imunitného systému, čím sa chráni mozog pred ochorením a poškodením. Precvičovanie mozgu je potrebné robiť v každej životnej etape, no najmä vtedy, keď začne človek starnúť. Je zamerané pre všetkých obyvateľov podľa …

Muzikoterapia

  Aktivitou pre zlepšenie kvality života našich obyvateľov je aj muzikoterapia. Uľahčuje a rozvíja komunikáciu, medziľudské vzťahy, pohyblivosť, sebarealizáciu, odbúrava stres, znižuje telesné, emocionálne, mentálne, sociálne a kognitívne problémy. Počúvanie  príjemnej hudby a improvizácia hry na hudobné nástroje ako sú bubny, triangle, perkuzie, hrkálky a zvončeky u nich vyvolávajú rovnaké účinky ako smiech, ktorého je v ich veku už veľmi …

Záujmová a kultúrna činnosť

Obyvatelia majú možnosť veľkého výberu programov na obohatenie a spestrenie života. Zmysluplné vyplnenie voľného času im pomáha udržovať si duševnú sviežosť, zlepšiť si kvalitu života a predĺžiť si vek. Sociálny pracovník a inštruktor sociálnej rehabilitácie na základe individuálnych rozhovorov a z dotazníkov pripravuje spoločne s obyvateľmi plán kultúrnej a záujmovej činnosti. Ponúkame: od 9.30 – …

Adaptačný proces

So špeciálnou prácou úzko súvisí aj pomoc pri adaptácii obyvateľa. Jej cieľom je pomôcť mu zvyknúť si na nové prostredie, na zmenu zdravotného stavu, na zmenu spolubývajúceho, na zmenu izby, mobility ale aj ošetrujúceho personálu. Začíname v predadaptačnom období, t.j. pred prijatím do zariadenia, aby bol žiadateľ o sociálnu službu už zblížený s prostredím,  so …

Úschova cenných vecí

Naše zariadenie umožňuje obyvateľom pri prijatí do DD a DSS a aj v priebehu pobytu úschovu cenných vecí. Túto službu poskytujeme –  ak o to obyvateľ požiada – na základe zmluvy o úschove. Do úschovy si môžu obyvatelia uložiť vkladné knižky, hotovosť, cenné listy a iné cennosti. Cennosti a peňažnú hotovosť je možné uložiť aj …