PLÁN A REŽIME NÁVŠTEV OD 23.4.2021 - kliknutím otvorte v PDF v novom okne [91kB]

NAŠE WEBOVÉ SÍDLO AKTUÁLNE REKONŠTRUUJEME. ZA POROZUMENIE ĎAKUJEME.

Verejné obstarávanie

Súhrnné správy za I. -2020

Súhrnné správy za II. -2020

Súhrnné správy za III.- 2020

Súhrnná správa za I.,II.,III.,IV. stvrtrok 2012

Eticky kodex VO

Prikaz predsedu c. 003/ 2013/UVO

plan VO r. 2013

Suhrnna sprava za I. stvrtrok 2013

Suhrnna sprava za II.stvrtrok 2013

Eticky kodex Eticky kodex 2

súhrnná správa o VO za 3. štvrťrok 2013

Prikaz c. 008/2013/UVO

Suhrna sprava za 4 stvrtrok 2013

Výzva na predkladanie ponúk-bravčové mäso

Výzva na predkladanie ponúk-chlieb

Výzva na predkladanie ponúk-mlieko

Informácia o zadaní zákaziek na obstarávanie tovarov,služieb a prác

Súhrnná správa o zrelaizovaných zákazkách s NH

Plán VO na rok 2014

zadanie zakazky

Etický kódex VO

VO 1

VO2

VO3

VO4

Suhrnna sprava 3 stvrtrok 2014

Suhrnna sprava za 4 stvrtrok 2014

plán VO na r. 2015

Prieskum trhu 1

prieskum trhu 2

prieskum trhu 3

záznam z prieskumu trhu 4

Záznam z prieskumu trhu 5

Záznam z prieskumu trhu 6

Záznam z prieskumu trhu 7

Záznam z prieskumu trhu 8

Súhrnná správa za IV.štvrťrok 2015

Plán VO 2016

Súhrnná správa za 1 štvrťrok 2016

záznam z prieskumu -oprava kanalizácie

záznam z prieskumu trhu -revízia

Súhrnná správa r. 2017

Záznam zo zadávania zákazky s nízkou hodnotou 1

Záznam zo zadávania zákazky s nízkou hodnotou 2

Záznam zo zadávania zákazky s nízkou hodnotou 3

Záznam zo zadávania zákazky s nízkou hodnotou 4

Záznam zo zadávania zákazky s nízkou hodnotou 5

Záznam zo zadávania zákazky s nízkou hodnotou 6

Záznam zo zadávania zákazky s nízkou hodnotou 7

Záznam zo zadávania zákazky s nízkou hodnotou 8

Záznam so zadávania zákazky s nízkou hodnotou 9

Záznam so zadávania zákazky s nízkou hodnotou 10

Súhrnná správa 2019 

Záznam zo zadávania zákazky s nízkou cenou 1 2019

Záznam zo zadávania zákazky s nízkou hodnotou 2 2019

Záznam zo zadávania zákazky s nízkou hodnotou 3 2019

Záznam zo zadávania zákazky s nízkou hodnotou 4 2019

Záznam zo zadávania zákazky s nízkou hodnotou 5 2019 

Záznam zo zadávania zákazky s nízkou hodnotou 6 2019

Záznam zo zadávania zákazky s nízkou hodnotou 7 2019

Permanent link to this article: https://dsskremnica.sk/?page_id=1515