PLÁN A REŽIME NÁVŠTEV OD 23.4.2021 - kliknutím otvorte v PDF v novom okne [91kB]

NAŠE WEBOVÉ SÍDLO AKTUÁLNE REKONŠTRUUJEME. ZA POROZUMENIE ĎAKUJEME.

Return to Ďalšie činnosti

Muzikoterapia

 

Aktivitou pre zlepšenie kvality života našich obyvateľov je aj muzikoterapia.

Uľahčuje a rozvíja komunikáciu, medziľudské vzťahy, pohyblivosť, sebarealizáciu, odbúrava stres, znižuje telesné, emocionálne, mentálne, sociálne a kognitívne problémy.

Počúvanie  príjemnej hudby a improvizácia hry na hudobné nástroje ako sú bubny, triangle, perkuzie, hrkálky a zvončeky u nich vyvolávajú rovnaké účinky ako smiech, ktorého je v ich veku už veľmi málo.

Pri hudbe v jednotlivých skupinách alebo individuálne relaxujú  a zmysluplne vypĺňajú voľný  čas  pozitívnym a tvorivým spôsobom raz týždenne.

Muzikoterapiu interne zabezpečuje inštruktor sociálnej rehabilitácie a externe dobrovoľník – muzikoterapeut – učiteľ hry na hudobné nástroje.

 

Permanent link to this article: https://dsskremnica.sk/?page_id=1402