NAŠE WEBOVÉ SÍDLO AKTUÁLNE REKONŠTRUUJEME. ZA POROZUMENIE ĎAKUJEME.

Return to Odborné činnosti

Sprostredkovanie tlmočenia a asistencie

Pri vybavovaní  úradných záležitostí pre obyvateľov s poruchami sluchu sprostredkujeme tlmočenie v posunkovej reči. Úzko spolupracujeme so Zväzom sluchovopostihnutých vo Zvolene. Pre nevidiacich obyvateľov zabezpečujeme pomoc cez Úniu nevidiacich v Banskej Bystrici.

Permanent link to this article: https://dsskremnica.sk/?page_id=134