PLÁN A REŽIME NÁVŠTEV OD 23.4.2021 - kliknutím otvorte v PDF v novom okne [91kB]

NAŠE WEBOVÉ SÍDLO AKTUÁLNE REKONŠTRUUJEME. ZA POROZUMENIE ĎAKUJEME.

Return to Odborné činnosti

Sociálna rehabilitácia

V rámci sociálnej rehabilitácie obyvateľ absolvuje nácvik potrebných zručností, ktoré smerujú k dosiahnutiu čo najväčšej sebestatočnosti s ohľadom na jeho zdravotné postihnutie.

Najväčší dôraz je kladený na rozvoj komunikačných zručností, na  rozvíjanie sociálnych zručností, zručností rozhodovania, zručností spojených s plánovaním, aby sa predišlo zabúdaniu už naučeného.

Sociálna rehabilitácia je odborná činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestatočnosti, na aktivizovanie schopností a posilňovanie návykov pri sebaobsluhe. Na základe individuálnych plánov rozvoja osobnosti sa so súhlasom obyvateľa vytypujú činnosti, v ktorých je možné zisťovať úspechy, ale aj neúspechy (obliekanie, vyzliekanie, umývanie zubov, ustielanie postele, ručné práce, jedenie, nakupovanie, používanie kompenzačných pomôcok a pod.) Sociálnu rehabilitáciu zabezpečuje inštruktor sociálnej rehabilitácie a sociálny pracovník.

Permanent link to this article: https://dsskremnica.sk/?page_id=132