Poradovník

Oznámenie! 

Poradovníky čakateľov pre druhy sociálnej služby, ktoré poskytujeme v DD a DSS Kremnica a to pre domov sociálnych služieb a pre zariadenie pre seniorov:

Do poradovníka je zaradená žiadosť občana o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby spĺňajúca všetky predpísané náležitosti v súlade s článkom 2 ods. a 5 a 6 Smernice č. 005/2018/OSSZ

Na tomto linku nájdete zverejnené aktuálne poradovníky:

https://www.bbsk.sk/Ob%C4%8Dan/Soci%C3%A1lneslu%C5%BEby/Inform%C3%A1ciaoporadovn%C3%ADkochvZSS.aspx


Permanent link to this article: https://dsskremnica.sk/?page_id=1313