PLÁN A REŽIME NÁVŠTEV OD 23.4.2021 - kliknutím otvorte v PDF v novom okne [91kB]

NAŠE WEBOVÉ SÍDLO AKTUÁLNE REKONŠTRUUJEME. ZA POROZUMENIE ĎAKUJEME.

Radi Vás vidíme, radi sme spolu

V roku  2009 bola uzavretá Zmluva o spolupráci medzi Domovom dôchodcov a domovom sociálnych služieb v Kremnici (ďalej  DD a DSS) a Detským domovom Maurícius (ďalej DeD) v Kremnici.  Na základe zmluvy bol vypracovaný projekt

Radi Vás vidíme, radi sme spolu (We are Glad to See You, We Enjoy Being Together).

Obsah:

návšteva detí z jednej výchovnej skupiny s vychovávateľom z DeD Maurícius v DD a DSS Kremnica.

Predmet:

zabezpečovanie kultúrnych programov, aktivizácia pri ručných prácach v rámci tvorivých dielní.  Odovzdávanie remeselných zručností,  životných a pracovných skúseností medzi generáciami.

Cieľová skupina:

1 výchovná skupina s vychovávateľom, 6 – 8 obyvateľov DD a DSS, 2 dobrovoľníci – pracovní terapeuti z DD a DSS Kremnica- členovia OZ Slnko ľuďom.

Príklad dobrej praxe:

Program vedie k posilňovaniu sebadôvery v novom prostredí s ľuďmi rôznych generácii,  k podpore  schopnosti urobiť radosť druhému, ponúknuť a prijať pomoc bez rozdielu veku.

Prínos:

Vzájomná akceptácia, ponuka solidarity a pomoci  pri spoločných stretnutiach obidvoch generácií.

Prezentácia projektu:

September 2012

– Konferencia OSN k problematike “Aktívneho starnutia ”  (Ministerial Conference on Ageing 2012 ) vo Viedni

Na konferencii bol vystavený poster projektu Radi Vás, vidíme, radi sme spolu – We are Glad to See you, we Enjoy Being Together

  • Máj 2012

–           10. Medzinárodná vedecká konferencia Determinanty sociálneho rozvoja – Sociálna ekonomika a sociálna inklúzia seniorov na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici

–          Filmovanie príbehu o medzigeneračnej solidarite nášho projektu pre  televíznu reláciu Eurovirtuál 2012.

Marec 2012

–         Medzinárodná odborná konferencia v rámci projektu Stredoeurópska vzdelanostná platforma pre starnúcu spoločnosť v hoteli Chopin v Bratislave.

Február 2012

–         Otváracia konferencia z príležitosti Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012 na tému  Aktívne starnutie s podporou všetkých generácií v hoteli Bôrik v Bratislave.

Máj 2010

–          Projekt Radi Vás vidíme, radi sme spolu bol vybratý Sekciou medzinárodných vzťahov MPSVa R SR ako príklad dobrej praxe  pre Ekonomickú komisiu pre Európu (UNECE) v Ženeve pre Policy Briefs.

 

 

 

 

Permanent link to this article: https://dsskremnica.sk/?page_id=1303