Return to Odborné činnosti

Ošetrovateľská starostlivosť

Vykonávajú ju zamestnanci zdravotného úseku nepretržite 24 hodín denne. Na základe odporúčania lekára zabezpečujú základné zdravotné úkony (preväzy, výdaj, podávanie, objednávanie liekov a pomôcok pre inkontinentných obyvateľov a iné). Odborné zdravotné úkony a vyšetrenia sa vykonávajú v odborných ambulanciách  alebo pri návšteve odborného lekára v zariadení. Lekár prvého kontaktu navštevuje obyvateľov v zariadení, pokiaľ sa pre svoj zdravotný stav nemôžu dostaviť do jeho ordinácie. Platba za návštevu lekára z  Lekárskej služby prvej pomoci, za prevoz sanitkou a za predpísané lieky je rovnaká ako v domácom prostredí.

Komplexnú ošetrovateľskú a opatrovateľskú starostlivosť poskytuje kvalifikovaný odborný personál zdravotného úseku (sestra, opatrovateľka) dôstojne a ľudsky.  Pri ošetrovateľskej starostlivosti podporujeme sebestačnosť a prirodzený spôsob života obyvateľov. Dbáme o dodržiavanie etických zásad pri ošetrovaní. Súčasťou ošetrovateľskej a opatrovateľskej starostlivosti sú individuálne ošetrovateľské a opatrovateľské plány sestier a opatrovateliek.

 

Permanent link to this article: https://dsskremnica.sk/?page_id=129