PLÁN A REŽIME NÁVŠTEV OD 23.4.2021 - kliknutím otvorte v PDF v novom okne [91kB]

NAŠE WEBOVÉ SÍDLO AKTUÁLNE REKONŠTRUUJEME. ZA POROZUMENIE ĎAKUJEME.

Return to Odborné činnosti

Ošetrovateľská starostlivosť

Vykonávajú ju zamestnanci zdravotného úseku nepretržite 24 hodín denne. Na základe odporúčania lekára zabezpečujú základné zdravotné úkony (preväzy, výdaj, podávanie, objednávanie liekov a pomôcok pre inkontinentných obyvateľov a iné). Odborné zdravotné úkony a vyšetrenia sa vykonávajú v odborných ambulanciách  alebo pri návšteve odborného lekára v zariadení. Lekár prvého kontaktu navštevuje obyvateľov v zariadení, pokiaľ sa pre svoj zdravotný stav nemôžu dostaviť do jeho ordinácie. Platba za návštevu lekára z  Lekárskej služby prvej pomoci, za prevoz sanitkou a za predpísané lieky je rovnaká ako v domácom prostredí.

Komplexnú ošetrovateľskú a opatrovateľskú starostlivosť poskytuje kvalifikovaný odborný personál zdravotného úseku (sestra, opatrovateľka) dôstojne a ľudsky.  Pri ošetrovateľskej starostlivosti podporujeme sebestačnosť a prirodzený spôsob života obyvateľov. Dbáme o dodržiavanie etických zásad pri ošetrovaní. Súčasťou ošetrovateľskej a opatrovateľskej starostlivosti sú individuálne ošetrovateľské a opatrovateľské plány sestier a opatrovateliek.

 

Permanent link to this article: https://dsskremnica.sk/?page_id=129