PLÁN A REŽIME NÁVŠTEV OD 23.4.2021 - kliknutím otvorte v PDF v novom okne [91kB]

NAŠE WEBOVÉ SÍDLO AKTUÁLNE REKONŠTRUUJEME. ZA POROZUMENIE ĎAKUJEME.

Return to Odborné činnosti

Pracovná terapia

Zameraná je tak, aby obyvateľa zaujala, mala svoj cieľ. Všetko závisí od jeho  zdravotných schopností, možností a vôle.

Má rôzne formy:

ručné práce, ktorých techniku už ovládali pred prijatím do DD a DSS a znovu v nich pokračujú (háčkovanie, pletenie, tkanie, vyšívanie, vyrezávanie z dreva, modelovanie, maľovanie)

  • ručné práce, ktorých techniku sa učia (tkanie kobercov, trhanie papierov, strihanie kože, látky, zhotovovanie obrázkov, ozdobných predmetov, pohľadníc, príveskov, navliekanie koraliek, maľovanie rôznou technikou, modelovanie, výroba koláže, modelovanie).

Z vyrobených ručných prác a obrázkov si obyvatelia s inštruktorom pre pracovnú terapiu inštalujú výstavy na rôznych miestach v zariadení, ale aj v meste Kremnica. Ručné práce esteticky dopĺňajú izby a spoločné priestory zariadenia. Takto prezentujú svoju prácu širšej verejnosti.

Ručné práce vykonávajú v miestnosti pre využitie voľného času, na izbách,v spoločenskej miestnosti, ako aj na priestranných chodbách, kde ich priamo pri práci vidia aj návštevníci.

Okrem ručných prác sa obyvatelia zapájajú aj do úpravy okolia budovy, výsadby a ošetrovania kvetov, pomocných prác pre kuchyňu (čistenie zeleniny a ovocia). Niekedy si upečú aj chutné koláče.

Permanent link to this article: https://dsskremnica.sk/?page_id=127