PLÁN A REŽIME NÁVŠTEV OD 23.4.2021 - kliknutím otvorte v PDF v novom okne [91kB]

NAŠE WEBOVÉ SÍDLO AKTUÁLNE REKONŠTRUUJEME. ZA POROZUMENIE ĎAKUJEME.

Return to Odborné činnosti

Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby

Pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby (predtým zaopatrenie) podľa stupňa odkázanosti  poskytujú zamestnanci zdravotno úseku.

Je to pomoc a asistencia pri nepriaznivom zdravotnom stave obyvateľa, pri poruchách sebestačnosti.

Obyvatelia sú zaradení do stupňa odkázanosti podľa svojich schopností, možností a samostatnosti a spôsobu vykonávať: stravovanie, obliekanie, kúpanie, osobnú hygienu, chôdzu, používanie WC, presun z lôžka a na lôžko, mobilitu, kontrolu udržiavania telesných tekutín.

 

 

Permanent link to this article: https://dsskremnica.sk/?page_id=119