NAŠE WEBOVÉ SÍDLO AKTUÁLNE REKONŠTRUUJEME. ZA POROZUMENIE ĎAKUJEME.

Vianočný zázrak

vian. zazrak (2)Domov dôchodcov a DSS Kremnica sa zapojil do projektu „Vianočný zázrak“. Cieľom projektu bolo urobiť šťastnými osamelých seniorov splnením svojich prianí a vrátiť im Vianoce. Tieto priania plnili nezmámi ľudia, ktorí sa delili so svojou vianočnou radosťou, aby mohli obdarovať seniorov. Aj 10 našich prijímateľov sociálnych služieb – obyvateľov bolo tesne pred Vianocami obdarovaných. Radosť z balíkov a darčekov mali najväčšiu obdarovaní, ale aj tí, ktorí sa rozbaľovania darčekov zúčastnili – spoluobyvatelia. Veru, boli aj slzy radosti, ale aj slzy dojatia a mnohé otázky: „Kto ten balík poslal, kto mi urobil radosť, ako vedeli, že je toto mojím prianím?“ V balíčkoch sa nachádzali osobné priania darcov s darčekmi pre jednotlivých obdarovaných. Úžasná myšlienka, úžasný humánny čin urobil obyvateľom DD a DSS Kremnica radosť, spríjemni l Vianoce ale aj tým, ktorí našich obyvateľov nepoznali, no ich priania im boli sympatické a preto ich obdarovali. Najdojemnejším bolo osobné stretnutie darcu s obdarovaným.

Permanent link to this article: https://dsskremnica.sk/?p=3019