Canisterapia na Mikuláša

Na Mikuláša nás prekvapia návšteva piatich psíkov.  Prišli zabaviť našich prijímateľov sociálnych služieb – obyvateľov. V mikulášskych kostýmoch  sa predstavili s novým programom. Ten začal ťahaním vozíka veľkými anglickými chrtmi, bolo to ako ťahanie saní sobmi.  Vo vozíku sedeli  menší psíkovia ako mikulášska družina.  Tancovali, aportovali, vrteli sa, skákali,  preskakovali sa, nosili jeden druhého na chrbte. Po krátkom programe sa hrali s obyvateľmi, ktorí ich hladkali, škrabkali. Mnohí sa s nimi fotografovali a tí odvážnejší sa aj celkom s nimi túlili.

Permanent link to this article: https://dsskremnica.sk/?p=2178