Októbrová zábava

Októbrovú zábavu so živou hudbou DUO DANYO v DD a DSS Kremnica spestrili prijímatelia sociálnych služieb – obyvatelia z DSS Ladomerská Vieska. Pozvali sme ich na návštevu a súčasne na Októbrovú zábavu. Spoločne si zatancovali a zaspievali s našimi obyvateľmi. Radosť z dobrej hudby bola veľká. Naberala na intenzite podľa rytmu hudby. Muzikanti  hrali a spievali našim hosťom na želanie. Nechýbala ani dámska a panská volenka, sólo tance, sólo spevy. Úžasné predpoludnie venované seniorom bolo zavŕšené dobrým občerstvením a vzájomným obdarovaním.

 

 

Permanent link to this article: https://dsskremnica.sk/?p=2166