«

»

okt 20

Print this Článok

Kremnické jablko

Mesto Kremnica, Slovenský zväz záhradkárov ZO Kremnica pripravili tradičnú bohatú výstavu jesenných darov prírody a ľudských rúk. Aj DD a DSS Kremnica prispel do výstavy svojim aranžmánom s ovocím a zeleninou, ale inou formou. Naše produkty – výrobky sa stali aj cenami , ktoré  sa na slávnostnom vyhodnotení ocitli v rukách víťazov v jednotlivých kategóriách. Táto výstava bola čo do pestrosti a rozmanitosti rôznych druhov  ovocia, zeleniny, aranžmánov, kvetov jednou veľkou záhradou, ktorú si boli pozrieť aj prijímatelia sociálnych služieb – obyvatelia z nášho zariadenia.

 

Permanent link to this article: https://dsskremnica.sk/?p=2147