«

»

máj 27

Print this Článok

Výučba prvej pomoci

Z príležitosti Svetového dňa Červeného kríža a červeného polmesiaca sme pre prijímateľov sociálnych služieb – obyvateľov  v DD a DSS Kremnica pripravili prednášku spolu so Slovenským Červeným krížom – Územným spolkom zo Žiaru nad Hronom. Zaujímavú prednášku zameranú na históriu červeného kríža, na dobrovoľníctvo a  na poskytovanie prvej pomoci si pozorne vypočuli obyvatelia nášho zariadenia. Vyvrcholením bola názorná ukážka masáže srdca a umelého dýchania na figuríne, ktoré si aj vyskúšali. Veď mnohí z nich už takúto pomoc potrebovali a tiež ju kedysi v mladšom veku poskytli, či už v práci, rodine ale aj ako dobrovoľníci Červeného kríža.

 

Permanent link to this article: https://dsskremnica.sk/?p=1726