«

»

mar 25

Print this Článok

Týždeň uvedomenia si mozgu

Aj v roku 2014 sme sa zapojili v Domove dôchodcov a DSS Kremnica  v rámci Týždňa uvedomenia si mozgu do medzinárodnej  akcie na upriamenie pozornosti verejnosti na ľudský mozog a jeho činnosti. Prijímatelia sociálnych služieb – obyvatelia DD a DSS Kremnica si vypočuli prednášku o mozgu a  riešili úlohy v rámci kognitívnej rehabilitácie aj s hosťom z USA, ktorý v tom čase navštívil naše zariadenie. Tá istá úloha so zadaním v dvoch jazykoch s rozdielnym stupňom náročnosti čakala na správne riešenie. To vyriešil každý účastník, jeden rýchlejšie, iný pomalšie.

Spoločným podujatím  v rámci Týždňa uvedomenia si mozgu bolo aj predpoludnie so štvrtákmi zo ZŠ P. Križku v Kremnici. Deti asistovali našim obyvateľom pri spájaní čísiel, pri hľadaní správnej cesty v labyrinte mozgu. Vyvrcholením predpoludnia  bola psychologická a logická hra tangram – zaujala obidve generácie. Spolu  skladali rôzne obrazce podľa predlohy, ale aj vlastnej fantázie. Sedem dielov skladačky malo svoje čaro, keď za krátku chvíľu šikovné ruky zložili jazdca na koni, dom, klokana, psa, zbrojnoša a rôzne iné obrazce. Táto stará čínska hra – v preklade znamená  Sedem doštičiek zručnosti rozvíja nielen  jemnú motoriku, fantáziu, tvorivosť, logické myslenie, kreativitu, pozornosť, ale aj  koordináciu zraku a pohybu ruky.  Vyvrcholením bola súťaž v skladaní mačky, keď spočiatku podľa predlohy a neskôr z pamäti deti na rýchlosť skladali  mačku. Zo súťaže mali radosť všetci, či tí skôr a aj tí neskôr narodení. Obrovský potlesk bol odmenou za víťazstvo v súťaži a za účasť na  podujatí  v rámci Týždňa uvedomenia si mozgu.

 

Permanent link to this article: https://dsskremnica.sk/?p=1697