«

»

nov 30

Print this Článok

Rytieri u nás

Rytieri v plnej výzbroji s mečmi, či sekerami v brnení prišli navštíviť  PSS- obyvateľov v  DD a DSS Kremnica. Šiesti rytieri zápasili  o právo prekvapiť ich kultúrnym programom. Zvíťazil jeden rytier, ktorý pasoval obyvateľa nášho zariadenia za rytiera. Ako to na takej oslave býva, nechýbal spev, hudba ale aj tanec s mečom  rytiera. Študenti zo Súkromnej umeleckej školy v Kremnici rozveselili a svojim vystúpením prekvapili našich obyvateľov. Tí odvážnejší boli aj pri bojisku a tí opatrnejší pri okne. Po boji nechýbali spoločné fotky, každý obdivoval ich meče, či ťažké kovové rukavice a prilby. Vyrobili si ich sami, a veru dostalo sa im uznania. Aj tu bol prejav medzigeneračnej solidarity.

Permanent link to this article: https://dsskremnica.sk/?p=1447