«

»

máj 29

Print this Článok

Medzigeneračná solidarita v DD a DSS Kremnica

Informačné centrum Úradu vlády SR vybralo pre televíznu reláciu Eurovirtuál 2012 v našom zariadení  príbeh k Európskemu roku aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami. Spoluprácu medzi seniormi z Domova dôchodcov a DSS Kremnica a deťmi s Detského domova Maurícius v Kremnici ako jeden z ôsmich príbehov, ktorými chcú upriamiť pozornosť verejnosti na problematiku Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami, na zobrazenie medzigeneračného dialógu, vzájomnú pomoc a spoluprácu.

 

 

Permanent link to this article: https://dsskremnica.sk/?p=1286