«

»

feb 10

Print this Článok

Medzigeneračná solidarita

Na odbornej konferencii  Aktívne starnutie s podporou všetkých generácii v rámci Európskeho roka aktívneho  starnutia a solidarity medzi generáciami (ERAS) v Bratislave  sme sa zúčastnili sprievodnej  akcie „Zapojte sa!“. Krátkou filmovou reportážou, fotogalériou, prezentačným materiálom , ručnými prácami zo spoločných stretnutí sme prezentovali projekt  Radi Vás vidíme, radi sme spolu. Tento projekt   zameraný na medzigeneračnú solidaritu  realizujeme  od roku 2009  medzi obyvateľmi DD a DSS Kremnica a deťmi z Detského domova Maurícius v Kremnici.

O príklad dobrej praxe medzi dvoma generáciami  prejavila  záujem aj pani Lenia Samuel, osobná poradkyňa generálneho riaditeľa z Generálneho riaditeľstva pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie z Európskej komisie.

Medzigeneračná solidarita závisí od prejavenej, danej a odovzdanej lásky, tak aj my sme obdarovali účastníkov konferencie prejavmi lásky – srdiečkami.

 

 

 

 

Permanent link to this article: https://dsskremnica.sk/?p=1235