«

»

dec 20

Print this Článok

Veselý predvianočný čas

Vianočné melódie, piesne a koledy  v rôznom prevedení zneli v našom domove. Prijímateľov sociálnych služieb – obyvateľov nášho zariadenia prekvapili so svojim programom žiaci zo ZŠ Medzilaborecká v Bratislave. S iným druhom programu vystúpili  študenti z Konzervatória v Žiline. Hrou vianočných melódií a evergreenov na akordeóne, hoboji a gitare pohladili mnohé srdcia. V počúvaní hudby naši obyvatelia  pokračovali pri Muzice Barbacana, keď im mladé umelkyne z Kremnice zaspievali a zahrali vianočné skladby jemne zmiešané džezovou a swingovou rytmikou. Celú reťaz vianočných hudobných programov zavŕšili učitelia Základnej umeleckej školy z Kremnice. Vianočné koledy v sprievode gitary a huslí lahodne zneli v ušiach našich obyvateľov. Každú koledu poznali a s radosťou spievali. Veď si pri nich spomínali na svoju mladosť, na svoju rodinu. Navzájom si zavinšovali.

Permanent link to this article: https://dsskremnica.sk/?p=1166