Category: 2014

Vianočný koncert

 

Pre prijímateľov soc. služieb – obyvateľov v DD a DSS Kremnica,  pod taktovkou riaditeľa Konzervatória zo Žiliny pripravili študenti a učitelia tesne pred Vianocami  krásny vianočný koncert. Pestrý,  čo do počtu hudobných nástrojov,  ale aj žánru. Od vážnej hudby po vianočné koledy, do ktorých sa postupne zapájali všetky hudobné nástroje, klavír, husle, fagot, saxofón so spevom mladého umelca spoločne s obyvateľmi nášho domova.  Vianočný koncert mladých umelcov a učiteľov zo žilinského konzervatória vyvrcholil spievaním Tichej noci.

 

Permanent link to this article: https://dsskremnica.sk/?p=1860

Pestrý začiatok decembra

Študenti zo Súkromnej školy úžitkového výtvarníctva v Kremnici, budúci umeleckí kováči, výrobcovia hračiek, dizajnéri, zlatníci, štukatéri  v prestrojení za Mikulášovu družinu navštívili našich prijímateľov sociálnych služieb – obyvateľov. Nerozdávali len balíčky, ale aj veľa radosti a pozitívnej energie. Svojou prítomnosťou rozveselili a rozohriali srdcia, rozosmiali tváre, navodili pravú mikulášsku atmosféru aj ľuďom skôr  narodeným.   Po návšteve Mikuláša pokračovali naši obyvatelia v tanečnej zábave za sprievodu hudobnej skupiny DUO Evergreen. Vyvrcholením mikulášskych dní boli oslavy krásnych 85. narodenín našej prijímateľky sociálnych služieb – obyvateľky.

 

Permanent link to this article: https://dsskremnica.sk/?p=1847

Vianočné minitrhy

V DD a DSS Kremnica sme sa s veľkým oduševnením  pripravovali na Vianočné minitrhy v tretiu adventnú nedeľu. Už od novembra sme šili, vyšívali, plietli, maľovali, lepili, aby bol sortiment našich vianočných dekorácií čo najväčší. V hradnom areáli Mestského hradu v Kremnici,  v jeho čarovných priestoroch sme spolu s domácimi výrobcami vianočných dekorácií  ponúkali aj tie naše. Pristavili sa pri nás priaznivci ručných prác ale aj tí, ktorí sa rozhodli pre vianočný program v podaní Slovenského komorného orchestra Bohdana Warchala v kostole svätej Kataríny.

 

Permanent link to this article: https://dsskremnica.sk/?p=1844

Kremnické jablko

V týchto dňoch sa prijímatelia sociálnych služieb – obyvatelia DD a DSS Kremnica zúčastnili výstavy ovocia, zeleniny, destilátov a aranžmánov Kremnické jablko. Už 50 rokov záhradkári a ovocinári z Kremnice vystavujú produkty zo svojich záhrad nielen z Kremnice, ale aj okolitých obcí. My sa s radosťou tejto výstavy aktívne zúčastňujeme s aranžmánom, pasívne s prezeraním vystavovaných exponátov a ochutnávkou. Tento rok sme v tvorivých dieľňach predvádzali pletenie košíkov pre deti z miestnych škôl a vystavovateľov exponátov. Za dlhoročnú priazeň a sponzorstvo nám udelil Slovenský zväz záhradkárov ZO v Kremnici ďakovný list.

 

Permanent link to this article: https://dsskremnica.sk/?p=1805

Oslava 103 narodenín

„Byť starým je jediný spôsob ako žiť dlho“. Ferdinand Lesseps Len málo ľudí na svete sa dožije takého krásneho veku. Len málo ľudí na svete môže kráčať 103 rokov. V DD a DSS Kremnica sa 103 rokov, čo predstavuje 37621 dní dožila v týchto dňoch pani Helena Majerová, ktorá je aj najstaršou občiankou mesta Kremnica. Na oslavy sme sa dôkladne pripravili, pretože netrvali jeden deň, ale tri dni. Osláv sa zúčastnila veľká rozvetvená rodina, zástupcovia mesta Kremnica, Elby, a.s. Kremnica, CZ ECAV Kremnica, muzikanti, priatelia, spoluobyvatelia pani Majerovej.

 

Permanent link to this article: https://dsskremnica.sk/?p=1793

Na Ranči u Bobiho

Ani chladnejšie počasie neodradilo prijímateľov sociálnych služieb – obyvateľov z Domova dôchodcov a DSS Kremnica  vydať sa na cestu z horniakov na dolniaky  s pomocou OZ Slnko ľuďom. Ranč u Bobiho  v Novom Tekove si vybrali z ponuky výletov –  mnohí kedysi doma chovali domáce zvieratá. Veľký areál v Novom Tekove im ponúkal na Gazdovskom dvore možnosť pohladkania ale aj kŕmenia domácich zvierat. Dôležitý bol pre nich práve priamy kontakt s nimi. Prezreli si aj športový areál, stajne koní, previezli sa na voze s konským záprahom, kývali ostatným návštevníkom Ranča. Radosť z jazdy na voze sa znásobila, keď si zaspievali  Čie sú to kone, koníčky kone na dvore … . Každý si prišiel na svoje, či už v areáli, alebo v reštaurácii s jazierkom pri dobrom obede. Po vydarenom výlete sa so svojimi zážitkami podelili s ostanými obyvateľmi a zamestnancami domova.

 

Permanent link to this article: https://dsskremnica.sk/?p=1744

Boli sme v Košariskách a na Bradle

Báseň k 95. výročiu úmrtia  M. R. Štefánika  napísal a osobne odovzdal  Múzeu M. R. Štefánika v Košariskách  prijímateľ sociálnych služieb –  obyvateľ  Domova dôchodcov a DSS Kremnica. Odovzdaniu básne predchádzala  návšteva Múzea v jeho náhradných priestoroch (t. č. v rekonštrukcii) v Košariskách, kde sme si s  veľkým záujmom  vypočuli životný príbeh,  popis  prác, objavov.  Videli  sme  fotografie  M. R. Štefánika z  mladosti, rôzne osobné predmety, či už z výstupu na Mont Blanc, veľký  drevený cestovný kufor,  čajovú súpravu, cestovnú žehličku, rôzne vojenské čiapky,  ďalekohľady, mapu  ciest , pracovný stôl a iné predmety.  Prehliadka bola zameraná aj na obdobie úmrtia s výstavou osobných vecí, ktoré sa zachovali z havarovaného lietadla ako aj fotografií  z pohrebu M. R Štefánika. Počas našej návštevy Múzea  boli prítomní aj iní návštevníci, ktorým náš obyvateľ  na základe vyzvania lektorky predniesol pamätnú báseň, za ktorú bol odmenený  veľkým potleskom. Vedenie Múzea sa mu za vlastnú tvorbu  poďakovalo a venovalo mu  pamätný list a  pero s iniciálami M. R. Štefánika.  Na záver sa podpísal  do pamätnej  knihy  k originálu svojej básne, ktorá  sa bude nachádzať aj v expozícii Múzea. Naša cesta z Košarísk  za podpory OZ Slnko Ľuďom ďalej  pokračovala  na Bradlo k pamätníku M. R. Štefánika, kde sme si uctili jeho pamiatku. 

 

Permanent link to this article: https://dsskremnica.sk/?p=1730

Výučba prvej pomoci

Z príležitosti Svetového dňa Červeného kríža a červeného polmesiaca sme pre prijímateľov sociálnych služieb – obyvateľov  v DD a DSS Kremnica pripravili prednášku spolu so Slovenským Červeným krížom – Územným spolkom zo Žiaru nad Hronom. Zaujímavú prednášku zameranú na históriu červeného kríža, na dobrovoľníctvo a  na poskytovanie prvej pomoci si pozorne vypočuli obyvatelia nášho zariadenia. Vyvrcholením bola názorná ukážka masáže srdca a umelého dýchania na figuríne, ktoré si aj vyskúšali. Veď mnohí z nich už takúto pomoc potrebovali a tiež ju kedysi v mladšom veku poskytli, či už v práci, rodine ale aj ako dobrovoľníci Červeného kríža.

 

Permanent link to this article: https://dsskremnica.sk/?p=1726

Týždeň uvedomenia si mozgu

Aj v roku 2014 sme sa zapojili v Domove dôchodcov a DSS Kremnica  v rámci Týždňa uvedomenia si mozgu do medzinárodnej  akcie na upriamenie pozornosti verejnosti na ľudský mozog a jeho činnosti. Prijímatelia sociálnych služieb – obyvatelia DD a DSS Kremnica si vypočuli prednášku o mozgu a  riešili úlohy v rámci kognitívnej rehabilitácie aj s hosťom z USA, ktorý v tom čase navštívil naše zariadenie. Tá istá úloha so zadaním v dvoch jazykoch s rozdielnym stupňom náročnosti čakala na správne riešenie. To vyriešil každý účastník, jeden rýchlejšie, iný pomalšie.

Spoločným podujatím  v rámci Týždňa uvedomenia si mozgu bolo aj predpoludnie so štvrtákmi zo ZŠ P. Križku v Kremnici. Deti asistovali našim obyvateľom pri spájaní čísiel, pri hľadaní správnej cesty v labyrinte mozgu. Vyvrcholením predpoludnia  bola psychologická a logická hra tangram – zaujala obidve generácie. Spolu  skladali rôzne obrazce podľa predlohy, ale aj vlastnej fantázie. Sedem dielov skladačky malo svoje čaro, keď za krátku chvíľu šikovné ruky zložili jazdca na koni, dom, klokana, psa, zbrojnoša a rôzne iné obrazce. Táto stará čínska hra – v preklade znamená  Sedem doštičiek zručnosti rozvíja nielen  jemnú motoriku, fantáziu, tvorivosť, logické myslenie, kreativitu, pozornosť, ale aj  koordináciu zraku a pohybu ruky.  Vyvrcholením bola súťaž v skladaní mačky, keď spočiatku podľa predlohy a neskôr z pamäti deti na rýchlosť skladali  mačku. Zo súťaže mali radosť všetci, či tí skôr a aj tí neskôr narodení. Obrovský potlesk bol odmenou za víťazstvo v súťaži a za účasť na  podujatí  v rámci Týždňa uvedomenia si mozgu.

 

Permanent link to this article: https://dsskremnica.sk/?p=1697

Maškarný ples

Pri zábave človek zabudne na svoje bolesti a strasti – má dobrú náladu. Tak tomu bolo aj na maškarnom plese v DD a DSS Kremnica, keď si prijímatelia sociálnych služieb – obyvatelia v rôznych maskách zaspievali, zatancovali, porozprávali vtipy.  Príprava na maškarný ples bola veľmi dôležitá, aby bolo všetko tip – top, aby boli masky, dobrá hudba, občerstvenie pre účinkujúcich a obecenstvo. Najväčším zabávačom bol šašo, ktorý zvíťazil aj ako maska, keď svojimi vtipmi, peknou maskou vzbudil v obecenstve najviac  veselosti, vyvolal najviac úsmevov na tvári, v tanci vymenil najviac partnerov. Veď kedysi  aj na kráľovských dvoroch šašo bavil svojimi žartmi  kráľov a dvoranov, podobne ako teraz na maškarnom plese obyvateľov v našom domove.

 

Permanent link to this article: https://dsskremnica.sk/?p=1688