Category: 2013

Predvianočné stretnutie

Bohatý kultúrny program v predvianočnom čase v DD a DSS Kremnica predviedli  deti z MŠ Dolná v Kremnici, žiaci zo ZŠ Medzilaborecká v Bratislave,  študenti z Konzervatória v Žiline, študenti zo Súkromnej školy úžitkového výtvarníctva a Strednej odbornej školy v Kremnici, hudobná skupina Musica Barbacana z Kremnice, ZPOZ so zástupcami MÚ v Kremnici. Príhovory, básne, vinše, tance – tančenky, scénky  a vianočné piesne s koledami za doprovodu huslí, klavíra, fagotu mali svoje čaro. Obyvatelia spoločne s deťmi zdobili aj perníky, robili vianočné dekorácie a pozdravy. Nesmierne sme vďační za spestrenie predvianočného času všetkým obyvateľom nášho zariadenia.

 

Permanent link to this article: https://dsskremnica.sk/?p=1660

Ďakujem, že som mohol pomôcť

Študenti zo Strednej odbornej školy pre žiakov s poruchami sluchu v Kremnici spracovali malý projekt v rámci Národného projektu KomPrax  so zámerom predviesť zručnosti budúcich stolárov, kuchárov, krajčírov a pomôcť prijímateľom sociálnych služieb – obyvateľom DD a DSS Kremnica. Vyvrcholením projektu bolo odovzdávanie darčekov – obrusov, varešiek, vianočných ozdôb, upečených perníkov, spev kolied a finálne zdobenie upečených perníkov v predvianočnom čase.

Motto projektu „Ďakujem, že som mohol pomôcť“ sa  v plnej miere naplnilo a otvorilo bránu pre ďalšiu spoluprácu.

 

Permanent link to this article: https://dsskremnica.sk/?p=1650

30 rokov DD a DSS Kremnica

Krásne jubileum – 30 rokov v súčasných priestoroch DD a DSS Kremnica si pripomenuli  jeho prijímatelia sociálnych služieb – obyvatelia a zamestnanci. Za tri desaťročia prešla budova mnohými rekonštrukciami, aby čo najviac vyhovovala podmienkam pre poskytovanie sociálnych služieb.

Tu  našli obyvatelia náhradný domov, pomoc, ošetrovanie, opatrovanie, dobrú stravu, pohodlie,  lásku, dobré slovo, nekonečnú trpezlivosť, ochotu vypočuť a porozprávať sa. Venujú sa rôznym aktivitám, ktoré ich zaujímajú, ktorými si  vypĺňajú voľný čas. Zapájajú sa  do bežných činností a terapií.

 

Permanent link to this article: https://dsskremnica.sk/?p=1634

Mesiac úcty k starším

Prijímateľom sociálnych služieb v DD a DSS Kremnica pripomenula tento významný mesiac  primátorka mesta Kremnica takto: „… je to čas na spomínanie. V spomienkach sa nájdu najkrajšie prežité roky a aj smutné chvíle. Je to prejdená cesta, na ktorej sa občas zastavíme, aby sa dalo ísť ďalej … “.  Osobitne zablahoželala aj najstaršej obyvateľke mesta Kremnica – 102 ročnej p. Majerovej a ostatným jubilantom v zariadení. Krásne kvety, medovníkové  srdiečka, milé slová, pekné príhovory, teplé stisky rúk, hudobný doprovod   a kultúrny program detí pridali na vážnosti Októbra, Mesiaca úcty k starším v DD a DSS Kremnica. 

 

Permanent link to this article: https://dsskremnica.sk/?p=1619

Kremnica ako na dlani

Cestu s trekingovými palicami z obce Krahule k rozhľadni na Krahulskom štíte už absolvovali aj prví odvážlivci – obyvatelia DD a DSS Kremnica. Z takmer 14 metrov vysokej drevenej „vartovne“ v nadmorskej výške 959 metrov mali Kremnicu ako na dlani. S ďalekohľadom – a aj bez neho – sa kochali krásou pestrofarebnej jesennej prírody Kremnických vrchov, Štiavnických vrchov, Vtáčnika, Žiarskej kotliny, či Turčianskej kotliny. Zrazu v jeden okamih bolo všetko tak blízko. Je to miesto, na ktoré sa budú radi vracať po celý rok podľa svojho zdravotného stavu nielen prví odvážlivci, ale aj ich pokračovatelia z nášho zariadenia. Každé ročné obdobie má svoju krásu, každé je niečím charakteristické a každé z nich zanechá hrejivý pocit na srdci milovníka hôr aj v Domove dôchodcov a DSS Kremnica.

 

 

Permanent link to this article: https://dsskremnica.sk/?p=1598

Športovo – pracovné aktivity

Na športové súťaže a pracovné aktivity sa dôsledne pripravili prijímatelia soc. služieb – obyvatelia z DD a DSS Kremnica do DD a DSS Sociéta v Hodruši Hámroch, ktorí nás na vzájomné zápolenie pozvali. Hod váľkom a hod granátom na cieľ  bola hlavná športová disciplína, ktorú zdolali všetci. Pokračovali v pracovných aktivitách, keď hodrušanov  zaučovali  kremničania do tajov pletenia krčahov, váz a košíkov z papiera, v ktorom sú už preborníci. Pri družnej debate, výmene názorov, speve a vtipoch si pochutili po pestrom predpoludní športu a pracovných aktivít  na delikátnom kotlíkovom guľáši.

 

Permanent link to this article: https://dsskremnica.sk/?p=1574

Festival humoru

Festival humoru Kremnické gagy už 33 rokov prinášajú veľa radosti širokej verejnosti. Na ňom sa zabudne  na smútok, neúspech – povzbudí sa myseľ, rozveselí sa srdce každého. Humor -nemá vedľajšie účinky, je nemedikamentóznym liekom. Aj prijímatelia soc. služieb – obyvatelia DD a DSS Kremnica sa o účinkoch humoru  aj tento rok presvedčili počas štyroch dní jeho trvania. Vybrali si taký program, ktorý ich  oslovil a bol cenovo prístupný. Rozveselili sa pri muzike, zasmiali pri karikatúrach, pookriali pri živom nahrávaní do „rozhlasu“, s veľkým nadšením si prezreli ručné práce remeselníkov. Tiež sa aktívne  zapojili do remeselných trhov so svojimi výrobkami v  „Uličke slávnych nosov“. Jedenkrát v roku dokáže festival humoru rozohriať srdcia a vyvolať mnohé úsmevy na tvárach rôznym vekovým kategóriám a tak sa tešíme, čo nové prinesie aj v budúcom roku.

Permanent link to this article: https://dsskremnica.sk/?p=1567

Najkrajšia ručná práca

V auguste prežili príjemcovia sociál. služieb – obyvatelia DD a DSS Kremnica krásne chvíle v rozprávkovom kaštieli uprostred stále zeleného parku v Arboréte Mlyňany SAV. Zapojili sa do 2. ročníka seniorskej súťaže „Najkrajšia ručná práca“. Tento rok bolo prihlásených 301 prác zo 17 domovov, 6 klubov dôchodcov – denných centier pre seniorov a jednotlivcov z Bratislavského, Nitrianskeho, Trnavského a Banskobystrického kraja. Predstavili sme sa aj my v kategórii „Vyšívanie“ a v kategórii „Netradičné techniky“. Konkurencia bola veľká a naša radosť o to väčšia, keď kolektív obyvateľov nášho zariadenia získal 4. miesto v kategórii Netradičné techniky –  Vtáčiky v krčahu. Na ikebane sa podieľali svojou prácou  tak ženy ako aj muži z DD a DSS Kremnica. Ocenenie za kolektívnu prácu si  prevzali jeho zástupcovia.

Keďže nám počasie prialo, prezreli si  aj „Rozárium“ s pestrofarebnými ružami, obdivovali cudzokrajné dreviny,  vypočuli si odborné prednášky o pestovaní rastlín. Tento slávnostný deň im v parku Arboréta  spestrili svojim kultúrnym programom aj deti z  detského folklórneho súboru Vozokanček.

 

Permanent link to this article: https://dsskremnica.sk/?p=1556

Májový program

V peknom mesiaci Máj pripravili deti zo Spojenej súkromnej školy a Detského domova
Maurícius v Kremnici pre prijímateľov sociálnych služieb – obyvateľov DD
a DSS Kremnica krásne kultúrne programy. Darovali im pestrofarebné kytice
piesní, básní, scénok, melódií. Chceli im, čo najviac ukázať, čo vedia, čo sa
v nich skrýva, čo vyčarí úsmev, čo dodá radosť. Aj v Máji sa spájanie
generácií rozkvitlo v plnom kvete.

Permanent link to this article: https://dsskremnica.sk/?p=1540

Týždeň uvedomenia si mozgu

Seniori z nášho zariadenia  si v medzinárodnej kampani   zameranej na výskum a  ochorenia mozgu  „Týždňa uvedomenia si mozgu“  (BAW) vypočuli prednášky, trénovali pamäť rôznymi spôsobmi, riešili kvízy  a tento týždeň si spestrili  aj kognitívnymi hrami. Vyvrcholením bolo spoločné zábavno – náučné predpoludnie so žiakmi zo ZŠ P. Križku v Kremnici. V jednotlivých skupinách – disciplínach  si deti a seniori  skladali rôzne dominá, pexesá, hrali „Človeče …“, obľúbené obrázkové Bingo, riešili kvíz. Každý úspech, každý dobrý ťah, dobré číslo, správny obrázok, farbu, či dobre zodpovedanú otázku odmenili veľkým potleskom.

Viacej generácií, rôzne hry, súťaže navzájom spojili mysle a srdcia detí zo ZŠ. P. Križku v Kremnici a seniorov z DD a DSS Kremnica v „Týždni uvedomenia si mozgu“.

 

Permanent link to this article: https://dsskremnica.sk/?p=1494