Category: 2012

Pod Betlehemskou hviezdou

Galéria Múzea mincí a medailí v Kremnici vystavuje v predvianočnom čase betlehemy, vianočné ozdoby, rôzne dekorácie a pohľadnice z čias minulých. Aj Domov dôchodcov a DSS Kremnica prispel do tejto zbierky ručnými prácami jeho prijímateľov sociálnych služieb – obyvateľov. Naši obyvatelia sa zúčastnili aj slávnostnej vernisáže a tiež na tvorivých dielňach  pre kremnickú verejnosť. Predviedli tajomstvo pletenia košíkov, vyrezávania figuriek z dreva, ale aj predstavením koledovania s vlastným betlehemom. Deti a tiež seniori pozorne počúvali a vnárali sa v myšliekach do čias, kedy koledníci navštívili každú rodinu, aby jej oznámili šťastnú novinu.

 

 

 

Permanent link to this article: https://dsskremnica.sk/?p=1457

Rytieri u nás

Rytieri v plnej výzbroji s mečmi, či sekerami v brnení prišli navštíviť  PSS- obyvateľov v  DD a DSS Kremnica. Šiesti rytieri zápasili  o právo prekvapiť ich kultúrnym programom. Zvíťazil jeden rytier, ktorý pasoval obyvateľa nášho zariadenia za rytiera. Ako to na takej oslave býva, nechýbal spev, hudba ale aj tanec s mečom  rytiera. Študenti zo Súkromnej umeleckej školy v Kremnici rozveselili a svojim vystúpením prekvapili našich obyvateľov. Tí odvážnejší boli aj pri bojisku a tí opatrnejší pri okne. Po boji nechýbali spoločné fotky, každý obdivoval ich meče, či ťažké kovové rukavice a prilby. Vyrobili si ich sami, a veru dostalo sa im uznania. Aj tu bol prejav medzigeneračnej solidarity.

Permanent link to this article: https://dsskremnica.sk/?p=1447

Výstava Kremnické jablko 2012

Prijímatelia sociálnych služieb – obyvatelia nášho zariadenia sa  zúčastnili výstavy Kremnické jablko 2012 nielen ako diváci, keď obdivovali dozreté ovocie a zeleninu, ochutnávali destiláty a mušty, ale aj ako účastníci v súťaži aranžmánov. Domov dôchodcov a DSS Kremnica dostal dve ocenenia, a to v súťaži aranžmány – 2. miesto a osobitnú cenu pre obyvateľa nášho zariadenia za pletené košíky pre víťazné jablká a hrušky pestovateľov. Obidve ocenenia nás veľmi potešili a darované exponáty  z výstavy mohli vychutnávať po výstave všetci obyvatelia v našom zariadení.

 

Permanent link to this article: https://dsskremnica.sk/?p=1433

Medzi deťmi

Obyvatelia nášho zariadenia opäť navštívili Materskú školu v Kremnici, aby si s deťmi zaspievali, zatancovali. Teraz sa s deťmi zapojili aj do výtvarnej výchovy. Deti im maľovali dlane a spoločne ich odtláčali na strom priateľstva v podobe listov. Chystali sa spolu na príchod jesene.

 

 

Permanent link to this article: https://dsskremnica.sk/?p=1426

Výlet do Múzea slovenskej dediny v Martine

Ľudové tradície a zvyky si prijímatelia sociálnych služieb (obyvatelia) Domova dôchodcov a DSS Kremnica spoločne s deťmi z Detského domova Maurícius v Kremnici oživili v Múzeu slovenskej dediny v Martine.V rámci projektu „Radi Vás vidíme, radi sme spolu“, ktorého cieľom je rozvíjanie medzigeneračnej solidarity a vzťahov medzi generáciami  sa deti a naši obyvatelia vybrali na spoločný výlet .Prezreli  si obytné, historické, technické, spoločenské a sakrálne stavby, ako aj remeselné náradia a stroje  z regiónov severozápadného Slovenska -miesto s mnohými podnetmi pre spomienky – pre spoločné fotografie. Obyvatelia nášho zariadenia sa vrátili do obdobia svojho detstva a mladosti. S veľkým nadšením deťom predstavovali, ako kedysi žili a pracovali oni, ich rodičia a starí rodičia. Čo náradie, čo dom, to iná spomienka. Neobišli ani hospodárske zvieratá.

 

Permanent link to this article: https://dsskremnica.sk/?p=1381

Darček z Tanzánie

Manželia Dudley z  USA  – účastníci minuloročnej misijnej cesty do Tanzánie nás navštívili. Z Afriky priniesli do nášho zariadenia nevšedný darček. Je to batikovaný obraz znázorňujúci tancujúcich masajských mužov. V minulom roku naši obyvatelia vyrobili kožené krížiky a srdcia pre deti v Bomalang´ombe a Ng´ang´ange a teraz sme si prevzali  krásny obraz od masajských žien z ďalekej Tanzánie. Asante sana – ďakujeme Vám.

 

Permanent link to this article: https://dsskremnica.sk/?p=1359

Detský Boyard

Aj naši prijímatelia sociálnych služieb – obyvatelia spolu s deťmi oslávili MDD. Zúčastnili sa dobýjania Boyardu  v Kremnici.  Súťažili   v disciplíne preberanie  fazule a hrachu, tiež  v behu s požiarnou hadicou, čo kladne zhodnotili aj rozhodcovia z Mestskej polície v Kremnici. Pre našich obyvateľov bola tá najnáročnejšia a najťažšia disciplína – cesta k hradnému areálu pešou chôdzou. Aj cesta na „Fort Boyard“ – vysokú pevnosť  na mori  pri západnom pobreží Francúzska je namáhavá. Tú na Boyard v Kremnici zvládli naši obyvatelia motivovaní súťažou a možnosťou byť s deťmi.

 

 

 

Permanent link to this article: https://dsskremnica.sk/?p=1342

Medzigeneračná solidarita v DD a DSS Kremnica

Informačné centrum Úradu vlády SR vybralo pre televíznu reláciu Eurovirtuál 2012 v našom zariadení  príbeh k Európskemu roku aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami. Spoluprácu medzi seniormi z Domova dôchodcov a DSS Kremnica a deťmi s Detského domova Maurícius v Kremnici ako jeden z ôsmich príbehov, ktorými chcú upriamiť pozornosť verejnosti na problematiku Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami, na zobrazenie medzigeneračného dialógu, vzájomnú pomoc a spoluprácu.

 

 

Permanent link to this article: https://dsskremnica.sk/?p=1286

TV Markíza u nás


Televízny štáb z TV Markíza zaujímala felinoterapia – terapia s mačkami u nás. Tie sa pred kamerami predvádzali, lozili, skákali, ale aj v pokoji odpočívali v náručí našich obyvateľov. Dali sa hladkať a za odmenu priadli. Obyvatelia odpovedali na redaktorkine otázky o spôsobe starostlivosti o mačky, ako sa s nimi hrajú, ako ich hladkajú a varujú, ale aj ako  s nimi relaxujú. Nezabudli povedať, že mačky sú ich spoločníkmi,  pri nich zabúdajú na svoje bolesti – dodávajú im veľa radosti a úsmevu.

Permanent link to this article: https://dsskremnica.sk/?p=1258

Medzigeneračná solidarita

Na odbornej konferencii  Aktívne starnutie s podporou všetkých generácii v rámci Európskeho roka aktívneho  starnutia a solidarity medzi generáciami (ERAS) v Bratislave  sme sa zúčastnili sprievodnej  akcie „Zapojte sa!“. Krátkou filmovou reportážou, fotogalériou, prezentačným materiálom , ručnými prácami zo spoločných stretnutí sme prezentovali projekt  Radi Vás vidíme, radi sme spolu. Tento projekt   zameraný na medzigeneračnú solidaritu  realizujeme  od roku 2009  medzi obyvateľmi DD a DSS Kremnica a deťmi z Detského domova Maurícius v Kremnici.

O príklad dobrej praxe medzi dvoma generáciami  prejavila  záujem aj pani Lenia Samuel, osobná poradkyňa generálneho riaditeľa z Generálneho riaditeľstva pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie z Európskej komisie.

Medzigeneračná solidarita závisí od prejavenej, danej a odovzdanej lásky, tak aj my sme obdarovali účastníkov konferencie prejavmi lásky – srdiečkami.

 

 

 

 

Permanent link to this article: https://dsskremnica.sk/?p=1235