Category: 2015

Veselo na Mikuláša

Na Mikuláša sme v DD a DSS Kremnica čakali všetci netrpezlivo. Veď to býva len jedenkrát v roku, aby obdaroval , pochválil a pohladil srdcia nielen detí, ale aj tých skôr narodených. Nebolo to inak ani u nás, keď nám toto očakávanie dopoludnia spestrila hudobná skupina DUO Danyo a poobede už mohol prísť aj Mikuláš. Nebol sám, prišiel aj so svojou  družinou z neďalekej Súkromnej školy úžitkového výtvarníctva v Kremnici.

Permanent link to this article: https://dsskremnica.sk/?p=2002

Na Ranči u Bobiho

Aj v tomto roku sme sa s prijímateľmi sociálnych služieb – obyvateľmi nášho domova  vybrali na výlet do Nového Tekova potešiť sa na Ranči u Bobiho. Vidieť zvieratá, kŕmiť a hladkať ich a ešte sa  voziť  na konských záprahoch –   bol veľký zážitok pre všetkých. Veď mnohí kedysi chovali aj doma tieto zvieratá a veru si cestu radi zopakovali. Počasie nám prialo a tak sme to aj s obyvateľmi na invalidných vozíkoch. Po dobrom obede  sme sa z „dolniakov“ autobusom vrátili do Kremnice. Ďakujeme Občianskemu združeniu Slnko ľuďom, ktoré pre nás tento vydarený výlet zabezpečilo.

 

Permanent link to this article: https://dsskremnica.sk/?p=1965

104 rokov

„ Nikto nemiluje život tak, ako starý človek“. Sofokles

V týchto dňoch sa dožila teta Ilka krásneho životného jubilea – 104 rokov. Je to veľa, či málo? Pýtala sa na to a zároveň všetkým účastníkom jej narodeninových osláv priala dožiť sa tohto veku. „ Veď skúste a potom poviete, či je to veľa, alebo málo“. Jej prianím bola Ďakovná pobožnosť, ktorú aj vykonali biskup západného dištriktu ECAV na Slovensku a domáci farár z evanjelického cirkevného zboru v Kremnici. Oslavy pokračovali osobným blahoželaním primátora Mesta Kremnica, zamestnancov DD a DSS Kremnica a ďalších hostí. Teta Ilka si veru aj zaspievala, slávnostne odkrojila z torty a všetkým sa poďakovala za účasť, starostlivosť a veľa lásky, ktorej sa jej dostáva.

 

Permanent link to this article: https://dsskremnica.sk/?p=1958

Vonku si zacvičíme

Pekné, letné dni vytiahli našich prijímateľov sociálnych služieb  (obyvateľov do areálu zariadenia, nielen k pasívnemu sedeniu  do  altánku,  ale aj precvičiť si svoje ruky a nohy. Na pestrofarebných relaxačných strojoch  skúšali, či otočia kolesami  a pritom si ani neuvedomili, že precvičujú svoje stuhnuté ramená. Odskúšali aj vitalitu svojich nôh, ktoré ich obmedzujú v chôdzi . Na bicykli spočiatku ťažšie, no po rozcvičení  krútili na pedáloch veselo.  Precvičovanie ramien si vyskúšali aj obyvatelia na invalidných vozíkoch, postupne vyskúšajú aj precvičovanie nôh.

 

 

Permanent link to this article: https://dsskremnica.sk/?p=1951

Hudobné predpoludnie

Vynikajúcu atmosféru prijímateľom sociálnych služieb – obyvateľom  v našom zariadení  vytvorila hudobná skupina DUO DANYO zo Zvolena. Spev, smiech  a dobrá muzika  sa niesli celým našim zariadením. Spievali nielen speváci z hudobnej skupiny ale aj naši obyvatelia, ktorí si veru aj zatancovali.

 

Permanent link to this article: https://dsskremnica.sk/?p=1941

Nepovšimnuté

Je názov témy bakalárskej práce mladého budúceho umelca –  študenta Akadémie umení, katedry Intermédií a digitálnych médií v Banskej Bystrici. Praktickú časť svojej bakalárskej práce vykonal v našom zariadení  fotografovaním prijímateľov sociálnych služieb, ktorí s radosťou túto možnosť prijali a s fotografovaním súhlasili. Vidieť sa na veľkých fotografiách počas vernisáže, ktorú mladý umelec pripravil v priestoroch nášho zariadenia, bolo  pre nich veľkým zážitkom. Zaujímavé a milé.

 

Permanent link to this article: https://dsskremnica.sk/?p=1937

(Žiadny nadpis)

Do DD a DSS v Kremnici zavítalo komorné divadlo bez opony Portál z Prešova. Herci zahrali veselý rozprávkový príbeh s pesničkami Zbojnícka kráľovná o mladom začínajúcom zbojníkovi a zbojníckej kráľovnej. Príbeh zaujal divákov z nášho zariadenia za čo  sa hercom poďakovali bohatým potleskom.

Permanent link to this article: https://dsskremnica.sk/?p=1918

Divadelné predstavenie

Malé, čo do počtu hercov, ale  veselé Divadlo na predmestí zo Spišskej Novej Vsi hosťovalo v našom DD  a DSS. Rozprávkovou komédiou na motívy Jana Drdu „Zabudný čert“  s hudobno – tanečnými kreáciami rozvesili  prijímateľov sociálnych služieb – obyvateľov nášho zariadenia. Hra ich natoľko oslovila, že sa aktívne zapájali a tak sa rozšíril aj počet účinkujúcich. Tieto vstupy mali obrovský úspech, vyvolávali hlasný smiech. Za krásne strávené popoludnie boli herci odmenení veľkým potleskom.

 

Permanent link to this article: https://dsskremnica.sk/?p=1890

O troch grošoch

 

V rámci projektu O troch grošoch  Z Š P. Križku v Kremnici , deti z tamojšej školy už po druhýkrát navštívili prijímateľov sociálnych služieb – obyvateľov DD a DSS Kremnica. Zámerom projektu je prepojiť všetky generácie prostredníctvom zážitkových aktivít. V januári sa spoločne hrali rôzne stolové hry a teraz to boli pracovné zručnosti. Deti spoločne s našimi obyvateľmi robili veľkonočnú výzdobu. Z malých papierových guličiek vznikali krásne vajíčka,  ktoré budú zdobiť tak triedy ako aj naše zariadenie. 

 

Permanent link to this article: https://dsskremnica.sk/?p=1882

Novoročné stretnutie

V DD a DSS Kremnica novoročné prianie za doprovodu hudby osobne  vyjadril  jeho prijímateľom sociálnych služieb – obyvateľom novozvolený primátor Mesta Kremnica p. Alexander Ferenčík  na spoločnom posedení . Každý z obyvateľov, či pri posedení, či na izbe  prispel do košíka prianí  a vinšov  pre primátora, každý si s ním podal ruku, predstavil svoju izbu, priestory, ktoré obýva.  Dojímavé bolo primátorove stretnutie s najstaršou, 103. ročnou obyvateľkou  Kremnice a tiež s jeho  triednou učiteľkou zo základnej školy. Pán primátor za vrúcne prijatie všetkým poďakoval a pre šťastný  začiatok roka našich obyvateľov  obdaroval „medovníkovým štvorlístkom šťastia“.

 

Permanent link to this article: https://dsskremnica.sk/?p=1869