Category: Nezaradené

Oznam

OD 29.9.2020 AŽ DO ODOLANIA SÚ ZAKÁZANÉ NÁVŠTEVY V DD A DSS KREMNICA.

Permanent link to this article: https://dsskremnica.sk/?p=3407

Opatrenia k návštevám

Permanent link to this article: https://dsskremnica.sk/?p=3339

Prvá pomoc

Na základe odbornej prednášky lektormi SČK si naši obyvatelia vyskúšali poskytovanie prvej pomoci.

Permanent link to this article: https://dsskremnica.sk/?p=3245

Pracovná terapia

Muži v našom zariadení sa zapájajú do rôznych pracovných činností.

Strihanie pásikov pre tkanie kobercov.

Permanent link to this article: https://dsskremnica.sk/?p=3242

Fotokniha o červených nosoch

Uvedenie knihy do života

Uvedenie knihy do života

V rámci pravidelného  stretnutia zdravotných klaunov – červených nosov z OZ Červený nos Clowndoctors v DD a DSS Kremnica  sa vykonalo  uvedenie do života – krst fotoknihy „Zdravotní klauni v DD a DSS Kremnica“.  V rámci programu „Smiech nepozná vek“ prichádzajú  zdravotní klauni k nám  pravidelne, jedenkrát v mesiaci už  od 25.mája 2016 a neustále prinášajú radosť a smiech. Krstným otcom a patrónom nad knihou sa stal zaslúžilý majster športu Rudolf Čillík. Nechýbali ani sudičky, ktoré po krásnych želaniach  knihu obsypávali červenými nosmi. V knihe sa nachádzajú fotografie prijímateľov sociálnych služieb – obyvateľov v  rôznych okamihoch počas stretnutí so zdravotnými klaunkami za jeden rok. Po oficiálnej časti OZ Slnko ľuďom pripravilo prítomným malé občerstvenie.

Permanent link to this article: https://dsskremnica.sk/?p=2821

Fašiangová- Valentínska zábava

Na Valentína si naši  prijímatelia sociálnych služieb – obyvatelia  zaspievali, zatancovali v rôznych pestrých maskách  a kostýmoch .Tie si už vopred dôkladne pripravovali.  Pri hudobnej skupine DUO DANYO sa uvoľnili a pozabudli na bolesti. OZ Slnko ľuďom  zábavu spestrilo dobrým občerstvením.

 

Permanent link to this article: https://dsskremnica.sk/?p=2277

Valentínska canisterapia

K sviatku Valentína  pre prijímateľov sociálnych služieb – obyvateľov pripravili štvornohí priatelia človeka opäť krásny program. Nebolo to len vystúpenie malých čiváv, ale aj  možnosť zapojiť sa do programu  priamo. Za odmenu  psíkovia aportovali, tancovali, preskakovali sa. Nebáli sa byť s nimi ani v objatí. Štvornohí miláčikovia  na izbách obyvateľov priamo vykonali terapiu. Polohovali  v posteliach, hriali, upokojovali, znižovali napätie svalov.  Vďaka päťčlennej psej svorke za krásne predvalentínske predpoludnie v našom zariadení.

 

Permanent link to this article: https://dsskremnica.sk/?p=2270

Divadlo Portál s rozprávkou Martinko Klingáč

S krásnou činoherno-bábkovou rozprávkou  Martinko Klingáč sa predstavili herci z Divadla Portál z Prešova prijímateľom sociálnych služieb – obyvateľom v  našom zariadení. Rozprávka  obyvateľov veľmi zaujala, do hudobných vstupov sa aktívne zapájali. Veľkou radosťou bolo fotografovanie sa s hercami a Martinkom Klingáčom.

 

Permanent link to this article: https://dsskremnica.sk/?p=2244

Novoroční vinšovníci

Primátor Mesta Kremnica pán Alexander Ferenčík, poslankyňa mestského zastupiteľstva pani Klára Štroffeková a pracovníčka ZPOZ boli novoročnými vinšovníkmi prijímateľom sociálnych služieb – obyvateľom DD a DSS Kremnica. Slávnostným prejavom pána primátora, peknými vinšmi, spevom, hrou na gitare zaželali šťastný Nový rok všetkým obyvateľom nášho zariadenia. Blahoželanie bolo vzájomné a srdečné. Po slávnostnom novoročnom prípitku boli obyvatelia obdarovaní perníkovymi hviezdami so želaním šťastného Nového roka a milí novoroční hostia – vinšovníci drobnou pozornosťou od nás.

Permanent link to this article: https://dsskremnica.sk/?p=2200

Canisterapia na Mikuláša

Na Mikuláša nás prekvapia návšteva piatich psíkov.  Prišli zabaviť našich prijímateľov sociálnych služieb – obyvateľov. V mikulášskych kostýmoch  sa predstavili s novým programom. Ten začal ťahaním vozíka veľkými anglickými chrtmi, bolo to ako ťahanie saní sobmi.  Vo vozíku sedeli  menší psíkovia ako mikulášska družina.  Tancovali, aportovali, vrteli sa, skákali,  preskakovali sa, nosili jeden druhého na chrbte. Po krátkom programe sa hrali s obyvateľmi, ktorí ich hladkali, škrabkali. Mnohí sa s nimi fotografovali a tí odvážnejší sa aj celkom s nimi túlili.

Permanent link to this article: https://dsskremnica.sk/?p=2178