Category: Nezaradené

Fotokniha o červených nosoch

Uvedenie knihy do života

Uvedenie knihy do života

V rámci pravidelného  stretnutia zdravotných klaunov – červených nosov z OZ Červený nos Clowndoctors v DD a DSS Kremnica  sa vykonalo  uvedenie do života – krst fotoknihy „Zdravotní klauni v DD a DSS Kremnica“.  V rámci programu „Smiech nepozná vek“ prichádzajú  zdravotní klauni k nám  pravidelne, jedenkrát v mesiaci už  od 25.mája 2016 a neustále prinášajú radosť a smiech. Krstným otcom a patrónom nad knihou sa stal zaslúžilý majster športu Rudolf Čillík. Nechýbali ani sudičky, ktoré po krásnych želaniach  knihu obsypávali červenými nosmi. V knihe sa nachádzajú fotografie prijímateľov sociálnych služieb – obyvateľov v  rôznych okamihoch počas stretnutí so zdravotnými klaunkami za jeden rok. Po oficiálnej časti OZ Slnko ľuďom pripravilo prítomným malé občerstvenie.

Permanent link to this article: https://dsskremnica.sk/?p=2821

Fašiangová- Valentínska zábava

Na Valentína si naši  prijímatelia sociálnych služieb – obyvatelia  zaspievali, zatancovali v rôznych pestrých maskách  a kostýmoch .Tie si už vopred dôkladne pripravovali.  Pri hudobnej skupine DUO DANYO sa uvoľnili a pozabudli na bolesti. OZ Slnko ľuďom  zábavu spestrilo dobrým občerstvením.

 

Permanent link to this article: https://dsskremnica.sk/?p=2277

Valentínska canisterapia

K sviatku Valentína  pre prijímateľov sociálnych služieb – obyvateľov pripravili štvornohí priatelia človeka opäť krásny program. Nebolo to len vystúpenie malých čiváv, ale aj  možnosť zapojiť sa do programu  priamo. Za odmenu  psíkovia aportovali, tancovali, preskakovali sa. Nebáli sa byť s nimi ani v objatí. Štvornohí miláčikovia  na izbách obyvateľov priamo vykonali terapiu. Polohovali  v posteliach, hriali, upokojovali, znižovali napätie svalov.  Vďaka päťčlennej psej svorke za krásne predvalentínske predpoludnie v našom zariadení.

 

Permanent link to this article: https://dsskremnica.sk/?p=2270

Divadlo Portál s rozprávkou Martinko Klingáč

S krásnou činoherno-bábkovou rozprávkou  Martinko Klingáč sa predstavili herci z Divadla Portál z Prešova prijímateľom sociálnych služieb – obyvateľom v  našom zariadení. Rozprávka  obyvateľov veľmi zaujala, do hudobných vstupov sa aktívne zapájali. Veľkou radosťou bolo fotografovanie sa s hercami a Martinkom Klingáčom.

 

Permanent link to this article: https://dsskremnica.sk/?p=2244

Novoroční vinšovníci

Primátor Mesta Kremnica pán Alexander Ferenčík, poslankyňa mestského zastupiteľstva pani Klára Štroffeková a pracovníčka ZPOZ boli novoročnými vinšovníkmi prijímateľom sociálnych služieb – obyvateľom DD a DSS Kremnica. Slávnostným prejavom pána primátora, peknými vinšmi, spevom, hrou na gitare zaželali šťastný Nový rok všetkým obyvateľom nášho zariadenia. Blahoželanie bolo vzájomné a srdečné. Po slávnostnom novoročnom prípitku boli obyvatelia obdarovaní perníkovymi hviezdami so želaním šťastného Nového roka a milí novoroční hostia – vinšovníci drobnou pozornosťou od nás.

Permanent link to this article: https://dsskremnica.sk/?p=2200

Canisterapia na Mikuláša

Na Mikuláša nás prekvapia návšteva piatich psíkov.  Prišli zabaviť našich prijímateľov sociálnych služieb – obyvateľov. V mikulášskych kostýmoch  sa predstavili s novým programom. Ten začal ťahaním vozíka veľkými anglickými chrtmi, bolo to ako ťahanie saní sobmi.  Vo vozíku sedeli  menší psíkovia ako mikulášska družina.  Tancovali, aportovali, vrteli sa, skákali,  preskakovali sa, nosili jeden druhého na chrbte. Po krátkom programe sa hrali s obyvateľmi, ktorí ich hladkali, škrabkali. Mnohí sa s nimi fotografovali a tí odvážnejší sa aj celkom s nimi túlili.

Permanent link to this article: https://dsskremnica.sk/?p=2178

Októbrová zábava

Októbrovú zábavu so živou hudbou DUO DANYO v DD a DSS Kremnica spestrili prijímatelia sociálnych služieb – obyvatelia z DSS Ladomerská Vieska. Pozvali sme ich na návštevu a súčasne na Októbrovú zábavu. Spoločne si zatancovali a zaspievali s našimi obyvateľmi. Radosť z dobrej hudby bola veľká. Naberala na intenzite podľa rytmu hudby. Muzikanti  hrali a spievali našim hosťom na želanie. Nechýbala ani dámska a panská volenka, sólo tance, sólo spevy. Úžasné predpoludnie venované seniorom bolo zavŕšené dobrým občerstvením a vzájomným obdarovaním.

 

 

Permanent link to this article: https://dsskremnica.sk/?p=2166

Začali sme s canisterapiou

V DD a DSS Kremnica si  vyskúšali  naši prijímatelia sociálnych služieb – obyvatelia zázračné účinky canisterapie. Predstaviť sa prišlo až päť psov s doprovodom  svojich terapeutov v dvoch pracovných tímoch. Spočiatku len ukazovali ako vedia zabaviť našich obyvateľov. Menší psíkovia tancovali, skákali, aportovali, preskakovali svojich terapeutov, samozrejme naháňali aj naše mačky. Tie väčšie polohovali na izbách pri ležiacich obyvateľoch, ktorí veru mali pred nimi aj rešpekt, neskôr si na psov zvykli. Veríme, že občasnými návštevami týchto psov sa spestrí život našich obyvateľov. Iste si zaspomínajú  aj na tých, čo mali kedysi doma. A tak okrem felinoterapie t.j. terapie s mačkou, ktorú už niekoľko rokov v našom zariadení praktizujeme, nám už pribudla aj canisterapia.

 

Permanent link to this article: https://dsskremnica.sk/?p=2155

Kremnické jablko

Mesto Kremnica, Slovenský zväz záhradkárov ZO Kremnica pripravili tradičnú bohatú výstavu jesenných darov prírody a ľudských rúk. Aj DD a DSS Kremnica prispel do výstavy svojim aranžmánom s ovocím a zeleninou, ale inou formou. Naše produkty – výrobky sa stali aj cenami , ktoré  sa na slávnostnom vyhodnotení ocitli v rukách víťazov v jednotlivých kategóriách. Táto výstava bola čo do pestrosti a rozmanitosti rôznych druhov  ovocia, zeleniny, aranžmánov, kvetov jednou veľkou záhradou, ktorú si boli pozrieť aj prijímatelia sociálnych služieb – obyvatelia z nášho zariadenia.

 

Permanent link to this article: https://dsskremnica.sk/?p=2147

Krásnych 105 rokov

Krásni mladí ľudia sú hračkou prírody, ale krásni starí ľudia sú umelecké diela. Johann Wolfgang von Goethe


Tohto krásneho a výnimočného veku sa dožila naša prijímateľka sociálnych služieb pani Helena Majerová. Už len predstava  dožiť sa 105 rokov  je pre mnohých nedosiahnuteľná, keď sa však človek toho dožije je to zaujímavé a vzácne. Podľa tety Ilky  Majerovej, tak ju všetci volajú „nie je to nič výnimočné“.  „Každý deň, každá hodina tak rýchlo ubieha, že sa ani nenazdala a je o rok staršia“. Aj napriek svojmu veku, zhoršenému zdravotnému stavu ju humor neopúšťa. Dodáva energie aj druhým, keď spieva, keď sa zaujíma o dianie vo svete, na Slovensku, v meste, v cirkvi, v rodine ale aj v našom domove.

Jej krása je výnimočná v jej srdci, keď lásku rozdáva všetkým, ktorí ju majú radi, keď krásne rozpráva, keď sa pritúli a keď svojimi kedysi veľmi zrobenými rukami pohladí.

Ku krásnemu životnému  jubileu  sme jej pripravili veľkú oslavu a CZ ECAV Kremnica ďakovnú pobožnosť.

 

 

Permanent link to this article: https://dsskremnica.sk/?p=2138