Author's posts

Vianočný zázrak

vian. zazrak (2)Domov dôchodcov a DSS Kremnica sa zapojil do projektu „Vianočný zázrak“. Cieľom projektu bolo urobiť šťastnými osamelých seniorov splnením svojich prianí a vrátiť im Vianoce. Tieto priania plnili nezmámi ľudia, ktorí sa delili so svojou vianočnou radosťou, aby mohli obdarovať seniorov. Aj 10 našich prijímateľov sociálnych služieb – obyvateľov bolo tesne pred Vianocami obdarovaných. Radosť z balíkov a darčekov mali najväčšiu obdarovaní, ale aj tí, ktorí sa rozbaľovania darčekov zúčastnili – spoluobyvatelia. Veru, boli aj slzy radosti, ale aj slzy dojatia a mnohé otázky: „Kto ten balík poslal, kto mi urobil radosť, ako vedeli, že je toto mojím prianím?“ V balíčkoch sa nachádzali osobné priania darcov s darčekmi pre jednotlivých obdarovaných. Úžasná myšlienka, úžasný humánny čin urobil obyvateľom DD a DSS Kremnica radosť, spríjemni l Vianoce ale aj tým, ktorí našich obyvateľov nepoznali, no ich priania im boli sympatické a preto ich obdarovali. Najdojemnejším bolo osobné stretnutie darcu s obdarovaným.

Permanent link to this article: https://dsskremnica.sk/?p=3019

Fotokniha o červených nosoch

Uvedenie knihy do života

Uvedenie knihy do života

V rámci pravidelného  stretnutia zdravotných klaunov – červených nosov z OZ Červený nos Clowndoctors v DD a DSS Kremnica  sa vykonalo  uvedenie do života – krst fotoknihy „Zdravotní klauni v DD a DSS Kremnica“.  V rámci programu „Smiech nepozná vek“ prichádzajú  zdravotní klauni k nám  pravidelne, jedenkrát v mesiaci už  od 25.mája 2016 a neustále prinášajú radosť a smiech. Krstným otcom a patrónom nad knihou sa stal zaslúžilý majster športu Rudolf Čillík. Nechýbali ani sudičky, ktoré po krásnych želaniach  knihu obsypávali červenými nosmi. V knihe sa nachádzajú fotografie prijímateľov sociálnych služieb – obyvateľov v  rôznych okamihoch počas stretnutí so zdravotnými klaunkami za jeden rok. Po oficiálnej časti OZ Slnko ľuďom pripravilo prítomným malé občerstvenie.

Permanent link to this article: https://dsskremnica.sk/?p=2821

Kremnický jarmok

20170721_101821Kremnický jarmok – Cechové hody Kremnické navštívili prijímatelia sociálnych služieb – obyvatelia DD a DSS Kremnica. Aj napriek horúčavám sa kochali pestrosťou stánkov a  jarmočných lákadiel. Aj kultúrny program jarmoku bol pestrý výberom rôznych podujatí. Naši obyvatelia si vybrali folklórne súbory a poobede speváčku Gizku Oňovú. Tiež sme sa zapojili výrobkami z pracovnej terapie  medzi remeselníkov vo svojom stánku.

Permanent link to this article: https://dsskremnica.sk/?p=2422

Anna bál

Anna

Tak, ako to v minulosti bývalo, že na Annu sa konali zábavy, aj v DD a DSS Kremnica je táto tradícia zachovaná a Anna bál sa konal. Veď  Anny, Anky, Aničky  sú aj PSS- obyvateľky nášho zariadenia, a tiež zamestnanci.  Celý tento týždeň je bohatý na mená ale aj narodeniny našich obyvateľov, takže bolo čo oslavovať. Pri dobrej hudbe a dobrom speve hudobno – speváckej skupiny DUO Danyo si naši obyvatelia zaspievali a  veru si aj zatancovali.

 

Permanent link to this article: https://dsskremnica.sk/?p=2314

Fašiangová- Valentínska zábava

Na Valentína si naši  prijímatelia sociálnych služieb – obyvatelia  zaspievali, zatancovali v rôznych pestrých maskách  a kostýmoch .Tie si už vopred dôkladne pripravovali.  Pri hudobnej skupine DUO DANYO sa uvoľnili a pozabudli na bolesti. OZ Slnko ľuďom  zábavu spestrilo dobrým občerstvením.

 

Permanent link to this article: https://dsskremnica.sk/?p=2277

Valentínska canisterapia

K sviatku Valentína  pre prijímateľov sociálnych služieb – obyvateľov pripravili štvornohí priatelia človeka opäť krásny program. Nebolo to len vystúpenie malých čiváv, ale aj  možnosť zapojiť sa do programu  priamo. Za odmenu  psíkovia aportovali, tancovali, preskakovali sa. Nebáli sa byť s nimi ani v objatí. Štvornohí miláčikovia  na izbách obyvateľov priamo vykonali terapiu. Polohovali  v posteliach, hriali, upokojovali, znižovali napätie svalov.  Vďaka päťčlennej psej svorke za krásne predvalentínske predpoludnie v našom zariadení.

 

Permanent link to this article: https://dsskremnica.sk/?p=2270

Divadlo Portál s rozprávkou Martinko Klingáč

S krásnou činoherno-bábkovou rozprávkou  Martinko Klingáč sa predstavili herci z Divadla Portál z Prešova prijímateľom sociálnych služieb – obyvateľom v  našom zariadení. Rozprávka  obyvateľov veľmi zaujala, do hudobných vstupov sa aktívne zapájali. Veľkou radosťou bolo fotografovanie sa s hercami a Martinkom Klingáčom.

 

Permanent link to this article: https://dsskremnica.sk/?p=2244

Novoroční vinšovníci

Primátor Mesta Kremnica pán Alexander Ferenčík, poslankyňa mestského zastupiteľstva pani Klára Štroffeková a pracovníčka ZPOZ boli novoročnými vinšovníkmi prijímateľom sociálnych služieb – obyvateľom DD a DSS Kremnica. Slávnostným prejavom pána primátora, peknými vinšmi, spevom, hrou na gitare zaželali šťastný Nový rok všetkým obyvateľom nášho zariadenia. Blahoželanie bolo vzájomné a srdečné. Po slávnostnom novoročnom prípitku boli obyvatelia obdarovaní perníkovymi hviezdami so želaním šťastného Nového roka a milí novoroční hostia – vinšovníci drobnou pozornosťou od nás.

Permanent link to this article: https://dsskremnica.sk/?p=2200

Canisterapia na Mikuláša

Na Mikuláša nás prekvapia návšteva piatich psíkov.  Prišli zabaviť našich prijímateľov sociálnych služieb – obyvateľov. V mikulášskych kostýmoch  sa predstavili s novým programom. Ten začal ťahaním vozíka veľkými anglickými chrtmi, bolo to ako ťahanie saní sobmi.  Vo vozíku sedeli  menší psíkovia ako mikulášska družina.  Tancovali, aportovali, vrteli sa, skákali,  preskakovali sa, nosili jeden druhého na chrbte. Po krátkom programe sa hrali s obyvateľmi, ktorí ich hladkali, škrabkali. Mnohí sa s nimi fotografovali a tí odvážnejší sa aj celkom s nimi túlili.

Permanent link to this article: https://dsskremnica.sk/?p=2178

Októbrová zábava

Októbrovú zábavu so živou hudbou DUO DANYO v DD a DSS Kremnica spestrili prijímatelia sociálnych služieb – obyvatelia z DSS Ladomerská Vieska. Pozvali sme ich na návštevu a súčasne na Októbrovú zábavu. Spoločne si zatancovali a zaspievali s našimi obyvateľmi. Radosť z dobrej hudby bola veľká. Naberala na intenzite podľa rytmu hudby. Muzikanti  hrali a spievali našim hosťom na želanie. Nechýbala ani dámska a panská volenka, sólo tance, sólo spevy. Úžasné predpoludnie venované seniorom bolo zavŕšené dobrým občerstvením a vzájomným obdarovaním.

 

 

Permanent link to this article: https://dsskremnica.sk/?p=2166