PLÁN A REŽIME NÁVŠTEV OD 23.4.2021 - kliknutím otvorte v PDF v novom okne [310kB]

NAŠE WEBOVÉ SÍDLO AKTUÁLNE REKONŠTRUUJEME. ZA POROZUMENIE ĎAKUJEME.

Kto sme

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb (ďalej len DD a DSS) Kremnica je zriadený Banskobystrickým samosprávnym krajom (ďalej BBSK) ako rozpočtová organizácia s vlastnou právnou subjektivitou.

Nachádza sa v krásnej podhorskej oblasti na okraji mesta Kremnica. Poskytujeme celoročný pobyt pre 34 prijímateľov sociálnych služieb (obyvateľov). Prispôsobujeme ich  individuálnym potrebám fyzických osôb, ktoré dovŕšili dôchodkový vek v zariadení pre seniorov (kedysi domov dôchodcov)  a fyzických osôb s duševnými poruchami, telesným a zmyslovým postihnutím v domove sociálnych služieb.

U nás prijímatelia sociálnych služieb nájdu:

 • ubytovanie v 1, 2 alebo 3 posteľových izbách
 • izby s účelovým nábytkom, polohovacími posteľami
 • spoločenské miestnosti a knižnicu
 • denné upratovanie a pranie, pravidelnú údržbu
 • stravovanie 5 krát denne, 3 druhy diet
 • asistenciu pri stravovaní, jedálny lístok podľa prianí obyvateľov
 • program sociálnej starostlivosti, kontakt s príbuznými
 • sociálnu rehabilitáciu, fyzioterapiu
 • felinoterapiu – terapiu s mačkou
 • 24 hodín denne ošetrovateľskú a opatrovateľskú starostlivosť
 • signalizačno – dorozumievacie zariadenie (obyvateľ – sestra)
 • pracovnú terapiu, kognitívnu rehabilitáciu
 • aktivizačný a adaptačný program
 • sociálne poradenstvo a riešenie problémov obyvateľa

Permanent link to this article: https://dsskremnica.sk/