feb 16

Fašiangová- Valentínska zábava

Na Valentína si naši  prijímatelia sociálnych služieb – obyvatelia  zaspievali, zatancovali v rôznych pestrých maskách  a kostýmoch .Tie si už vopred dôkladne pripravovali.  Pri hudobnej skupine DUO DANYO sa uvoľnili a pozabudli na bolesti. OZ Slnko ľuďom  zábavu spestrilo dobrým občerstvením.  

Permanent link to this article: http://dsskremnica.sk/?p=2277

feb 16

Valentínska canisterapia

K sviatku Valentína  pre prijímateľov sociálnych služieb – obyvateľov pripravili štvornohí priatelia človeka opäť krásny program. Nebolo to len vystúpenie malých čiváv, ale aj  možnosť zapojiť sa do programu  priamo. Za odmenu  psíkovia aportovali, tancovali, preskakovali sa. Nebáli sa byť s nimi ani v objatí. Štvornohí miláčikovia  na izbách obyvateľov priamo vykonali terapiu. Polohovali  v posteliach, hriali, upokojovali, znižovali …

Chcem vedieť viac »

Permanent link to this article: http://dsskremnica.sk/?p=2270

jan 25

Divadlo Portál s rozprávkou Martinko Klingáč

S krásnou činoherno-bábkovou rozprávkou  Martinko Klingáč sa predstavili herci z Divadla Portál z Prešova prijímateľom sociálnych služieb – obyvateľom v  našom zariadení. Rozprávka  obyvateľov veľmi zaujala, do hudobných vstupov sa aktívne zapájali. Veľkou radosťou bolo fotografovanie sa s hercami a Martinkom Klingáčom.  

Permanent link to this article: http://dsskremnica.sk/?p=2244

jan 20

Novoroční vinšovníci

Primátor Mesta Kremnica pán Alexander Ferenčík, poslankyňa mestského zastupiteľstva pani Klára Štroffeková a pracovníčka ZPOZ boli novoročnými vinšovníkmi prijímateľom sociálnych služieb – obyvateľom DD a DSS Kremnica. Slávnostným prejavom pána primátora, peknými vinšmi, spevom, hrou na gitare zaželali šťastný Nový rok všetkým obyvateľom nášho zariadenia. Blahoželanie bolo vzájomné a srdečné. Po slávnostnom novoročnom prípitku boli …

Chcem vedieť viac »

Permanent link to this article: http://dsskremnica.sk/?p=2200

dec 09

Canisterapia na Mikuláša

Na Mikuláša nás prekvapia návšteva piatich psíkov.  Prišli zabaviť našich prijímateľov sociálnych služieb – obyvateľov. V mikulášskych kostýmoch  sa predstavili s novým programom. Ten začal ťahaním vozíka veľkými anglickými chrtmi, bolo to ako ťahanie saní sobmi.  Vo vozíku sedeli  menší psíkovia ako mikulášska družina.  Tancovali, aportovali, vrteli sa, skákali,  preskakovali sa, nosili jeden druhého na chrbte. …

Chcem vedieť viac »

Permanent link to this article: http://dsskremnica.sk/?p=2178

okt 20

Októbrová zábava

Októbrovú zábavu so živou hudbou DUO DANYO v DD a DSS Kremnica spestrili prijímatelia sociálnych služieb – obyvatelia z DSS Ladomerská Vieska. Pozvali sme ich na návštevu a súčasne na Októbrovú zábavu. Spoločne si zatancovali a zaspievali s našimi obyvateľmi. Radosť z dobrej hudby bola veľká. Naberala na intenzite podľa rytmu hudby. Muzikanti  hrali a spievali našim hosťom na želanie. Nechýbala ani dámska a …

Chcem vedieť viac »

Permanent link to this article: http://dsskremnica.sk/?p=2166

okt 20

Začali sme s canisterapiou

V DD a DSS Kremnica si  vyskúšali  naši prijímatelia sociálnych služieb – obyvatelia zázračné účinky canisterapie. Predstaviť sa prišlo až päť psov s doprovodom  svojich terapeutov v dvoch pracovných tímoch. Spočiatku len ukazovali ako vedia zabaviť našich obyvateľov. Menší psíkovia tancovali, skákali, aportovali, preskakovali svojich terapeutov, samozrejme naháňali aj naše mačky. Tie väčšie polohovali na izbách pri ležiacich obyvateľoch, …

Chcem vedieť viac »

Permanent link to this article: http://dsskremnica.sk/?p=2155

okt 20

Kremnické jablko

Mesto Kremnica, Slovenský zväz záhradkárov ZO Kremnica pripravili tradičnú bohatú výstavu jesenných darov prírody a ľudských rúk. Aj DD a DSS Kremnica prispel do výstavy svojim aranžmánom s ovocím a zeleninou, ale inou formou. Naše produkty – výrobky sa stali aj cenami , ktoré  sa na slávnostnom vyhodnotení ocitli v rukách víťazov v jednotlivých kategóriách. Táto výstava bola čo do …

Chcem vedieť viac »

Permanent link to this article: http://dsskremnica.sk/?p=2147

aug 24

Krásnych 105 rokov

Krásni mladí ľudia sú hračkou prírody, ale krásni starí ľudia sú umelecké diela. Johann Wolfgang von Goethe Tohto krásneho a výnimočného veku sa dožila naša prijímateľka sociálnych služieb pani Helena Majerová. Už len predstava  dožiť sa 105 rokov  je pre mnohých nedosiahnuteľná, keď sa však človek toho dožije je to zaujímavé a vzácne. Podľa tety Ilky  Majerovej, tak …

Chcem vedieť viac »

Permanent link to this article: http://dsskremnica.sk/?p=2138

aug 24

Folklór zo Spiša

Ženská spevácka skupina Východniarske šarkanice a ľudová hudba Košuľa zo Spiša rozveselili  našich prijímateľov sociálnych služieb – obyvateľov. Speváčky v krásnych krojoch spievali a hudobníci hrali  piesne z rôznych regiónov Slovenska, ktorými oslovili našich obyvateľov. Mnohé piesne si veru spoločne zaspievali a tí odvážni aj zatancovali. Vyvrcholením bola pieseň Zahučali hory, ktorú zaspievali tete Ilke, keďže sa dožila výnimočného veku.

Permanent link to this article: http://dsskremnica.sk/?p=2132

Staršie «