↑ Return to Obslužné činnosti

Print this Stránka

Upratovanie a údržba bielizne

Upratovanie interiéru sa vykonáva denne.

Pranie a žehlenie osobnej bielizne je zabezpečené vo vlastnej práčovni zariadenia.

Permanent link to this article: http://dsskremnica.sk/?page_id=228