Print this Stránka

Poradovník

Oznámenie! 

Poradovníky čakateľov pre druhy sociálnej služby, ktoré poskytujeme v DD a DSS Kremnica a to pre domov sociálnych služieb a pre zariadenie pre seniorov:

Do poradovníka je zaradená žiadosť občana o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby spĺňajúca všetky predpísané náležitosti v súlade s článkom 2 ods. a 5 a 6 Smernice č. 005/2018/OSSZ

 

Aktuálne poradovníky podľa typu poskytovanej služby sú zverejnené na internetovej stránke BBSK:

 

Permanent link to this article: http://dsskremnica.sk/?page_id=1313