«

»

aug 24

Print this Článok

Folklór zo Spiša

Ženská spevácka skupina Východniarske šarkanice a ľudová hudba Košuľa zo Spiša rozveselili  našich prijímateľov sociálnych služieb – obyvateľov. Speváčky v krásnych krojoch spievali a hudobníci hrali  piesne z rôznych regiónov Slovenska, ktorými oslovili našich obyvateľov. Mnohé piesne si veru spoločne zaspievali a tí odvážni aj zatancovali. Vyvrcholením bola pieseň Zahučali hory, ktorú zaspievali tete Ilke, keďže sa dožila výnimočného veku.

Permanent link to this article: http://dsskremnica.sk/?p=2132