«

»

aug 25

Print this Článok

104 rokov

„ Nikto nemiluje život tak, ako starý človek“. Sofokles

V týchto dňoch sa dožila teta Ilka krásneho životného jubilea – 104 rokov. Je to veľa, či málo? Pýtala sa na to a zároveň všetkým účastníkom jej narodeninových osláv priala dožiť sa tohto veku. „ Veď skúste a potom poviete, či je to veľa, alebo málo“. Jej prianím bola Ďakovná pobožnosť, ktorú aj vykonali biskup západného dištriktu ECAV na Slovensku a domáci farár z evanjelického cirkevného zboru v Kremnici. Oslavy pokračovali osobným blahoželaním primátora Mesta Kremnica, zamestnancov DD a DSS Kremnica a ďalších hostí. Teta Ilka si veru aj zaspievala, slávnostne odkrojila z torty a všetkým sa poďakovala za účasť, starostlivosť a veľa lásky, ktorej sa jej dostáva.

 

Permanent link to this article: http://dsskremnica.sk/?p=1958