«

»

jún 17

Print this Článok

Nepovšimnuté

Je názov témy bakalárskej práce mladého budúceho umelca –  študenta Akadémie umení, katedry Intermédií a digitálnych médií v Banskej Bystrici. Praktickú časť svojej bakalárskej práce vykonal v našom zariadení  fotografovaním prijímateľov sociálnych služieb, ktorí s radosťou túto možnosť prijali a s fotografovaním súhlasili. Vidieť sa na veľkých fotografiách počas vernisáže, ktorú mladý umelec pripravil v priestoroch nášho zariadenia, bolo  pre nich veľkým zážitkom. Zaujímavé a milé.

 

Permanent link to this article: http://dsskremnica.sk/?p=1937