«

»

apr 30

Print this Článok

(Žiadny nadpis)

Do DD a DSS v Kremnici zavítalo komorné divadlo bez opony Portál z Prešova. Herci zahrali veselý rozprávkový príbeh s pesničkami Zbojnícka kráľovná o mladom začínajúcom zbojníkovi a zbojníckej kráľovnej. Príbeh zaujal divákov z nášho zariadenia za čo  sa hercom poďakovali bohatým potleskom.

Permanent link to this article: http://dsskremnica.sk/?p=1918