«

»

mar 09

Print this Článok

Divadelné predstavenie

Malé, čo do počtu hercov, ale  veselé Divadlo na predmestí zo Spišskej Novej Vsi hosťovalo v našom DD  a DSS. Rozprávkovou komédiou na motívy Jana Drdu „Zabudný čert“  s hudobno – tanečnými kreáciami rozvesili  prijímateľov sociálnych služieb – obyvateľov nášho zariadenia. Hra ich natoľko oslovila, že sa aktívne zapájali a tak sa rozšíril aj počet účinkujúcich. Tieto vstupy mali obrovský úspech, vyvolávali hlasný smiech. Za krásne strávené popoludnie boli herci odmenení veľkým potleskom.

 

Permanent link to this article: http://dsskremnica.sk/?p=1890