«

»

dec 20

Print this Článok

Predvianočné stretnutie

Bohatý kultúrny program v predvianočnom čase v DD a DSS Kremnica predviedli  deti z MŠ Dolná v Kremnici, žiaci zo ZŠ Medzilaborecká v Bratislave,  študenti z Konzervatória v Žiline, študenti zo Súkromnej školy úžitkového výtvarníctva a Strednej odbornej školy v Kremnici, hudobná skupina Musica Barbacana z Kremnice, ZPOZ so zástupcami MÚ v Kremnici. Príhovory, básne, vinše, tance – tančenky, scénky  a vianočné piesne s koledami za doprovodu huslí, klavíra, fagotu mali svoje čaro. Obyvatelia spoločne s deťmi zdobili aj perníky, robili vianočné dekorácie a pozdravy. Nesmierne sme vďační za spestrenie predvianočného času všetkým obyvateľom nášho zariadenia.

 

Permanent link to this article: http://dsskremnica.sk/?p=1660