«

»

dec 19

Print this Článok

Ďakujem, že som mohol pomôcť

Študenti zo Strednej odbornej školy pre žiakov s poruchami sluchu v Kremnici spracovali malý projekt v rámci Národného projektu KomPrax  so zámerom predviesť zručnosti budúcich stolárov, kuchárov, krajčírov a pomôcť prijímateľom sociálnych služieb – obyvateľom DD a DSS Kremnica. Vyvrcholením projektu bolo odovzdávanie darčekov – obrusov, varešiek, vianočných ozdôb, upečených perníkov, spev kolied a finálne zdobenie upečených perníkov v predvianočnom čase.

Motto projektu „Ďakujem, že som mohol pomôcť“ sa  v plnej miere naplnilo a otvorilo bránu pre ďalšiu spoluprácu.

 

Permanent link to this article: http://dsskremnica.sk/?p=1650