«

»

okt 30

Print this Článok

Mesiac úcty k starším

Prijímateľom sociálnych služieb v DD a DSS Kremnica pripomenula tento významný mesiac  primátorka mesta Kremnica takto: „… je to čas na spomínanie. V spomienkach sa nájdu najkrajšie prežité roky a aj smutné chvíle. Je to prejdená cesta, na ktorej sa občas zastavíme, aby sa dalo ísť ďalej … “.  Osobitne zablahoželala aj najstaršej obyvateľke mesta Kremnica – 102 ročnej p. Majerovej a ostatným jubilantom v zariadení. Krásne kvety, medovníkové  srdiečka, milé slová, pekné príhovory, teplé stisky rúk, hudobný doprovod   a kultúrny program detí pridali na vážnosti Októbra, Mesiaca úcty k starším v DD a DSS Kremnica. 

 

Permanent link to this article: http://dsskremnica.sk/?p=1619