«

»

sep 17

Print this Článok

Športovo – pracovné aktivity

Na športové súťaže a pracovné aktivity sa dôsledne pripravili prijímatelia soc. služieb – obyvatelia z DD a DSS Kremnica do DD a DSS Sociéta v Hodruši Hámroch, ktorí nás na vzájomné zápolenie pozvali. Hod váľkom a hod granátom na cieľ  bola hlavná športová disciplína, ktorú zdolali všetci. Pokračovali v pracovných aktivitách, keď hodrušanov  zaučovali  kremničania do tajov pletenia krčahov, váz a košíkov z papiera, v ktorom sú už preborníci. Pri družnej debate, výmene názorov, speve a vtipoch si pochutili po pestrom predpoludní športu a pracovných aktivít  na delikátnom kotlíkovom guľáši.

 

Permanent link to this article: http://dsskremnica.sk/?p=1574